• HOME
  • Эрүүний гажиг засах
  • Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал

Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал

Бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал

Эрүүг бэхлэхгүй, аюулгүй байдлыг
хангасан гажиг засах мэс засал

Гажиг засах мэс засал гэж?

Эрүүний яс буруу байрлалтай, мөн үйл ажиллагаа хэвийн бус тохиолдолд эрүү(дээд, доод)-г зөв байрлалд оруулж хэлбэр, үйл ажиллагааг сайжруулахыг хэлнэ. Шаамий эрүү, нүүрний хэм алдагдалт, урт эрүү, доод эрүүний гажиг, товгор ам зэрэг асуудалтай хүмүүст тохиромжтой мэс засал юм.

Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал

Үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай байдалд нийцүүлсэн бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал

Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал засах мэс засал
Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал Үндсэн гажиг засах мэс засал

Үндсэн гажиг засах мэс засал нь мэс заслын дараа хөдөлгөсөн ясыг сайтар бэхэлж эдгэртэл нь төмөр эсвэл бинтээр дээд доод эрүүг уяж “эрүүний бэхэлгээ” хийдэг бөгөөд ам ангайх , эрүү хөдлөх зэрэг хөдөлгөөн хийж болдоггүй сул талтай байсан.

Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал мэс заслын дараа бэхэлгээ

Бэхэлгээгүй мэс засал нь мэс заслын дараа бэхэлгээ хийхгүй байж болох мэс засал юм. Амаа ангайлгаж эрүүгээ хөдөлгөж болно. Хооллох, ярих, амьсгалахад хүндрэлгүй мэс заслын арга юм.

Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс заслын гол технологи

“Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал нь Хэн ч хийж чадах мэс засал биш юм!”

Эрүүг бэхэлж байж л аюулгүй гэж байгаа бол бэхэлгээгүй гажиг засах мэс заслыг хийж чаддаггүй учраас тэр юм.

Тэргүүлэх технологийг ашигладаг Арьс булчингийн өөрчлөлтийг урьдчилан тооцоолох программаар аюулгүй байдлыг хангасан, бэхэлгээгүй гажиг засах мэс заслыг хийсээр байгаа билээ.

Бэхэлгээгүй эрүүний гажиг засах мэс засал программаар аюулгүй

Мэс заслын талаарх мэдээлэл

time
Мэс заслын цаг

2 цаг

syringe
Мэдээ алдуулах арга

бүтэн биеийн мэдээ алдуулалт

hospital
Эмнэлэгт хэвтэх

3хоног

scissors
Оёдол авах хугацаа

ойролцоогоор 10-14 хоног

calendar
Эдгэх явц

ойролцоогоор 2 долоо хоног

※ Анхааруулга: Мэс заслын дараа цус алдалт, халдвар, өрөвсөл үүсэх зэрэг хавсарсан өвчин үүсэх магадлалтай бөгөөд тухайн хүнээсээ шалтгаалаад өөрөөр байдаг гэдгийг анхаараарай.

Мэс заслын өмнө ба дараах зураг