• HOME
 • Эмнэлгийн танилцуулга
 • Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын мэргэжлийн сурах бичиг

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын мэргэжлийн сурах бичиг

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын
мэргэжлийн сурах бичиг ОУ-д анх удаа

АЙДИ эмнэлгийн нүүрний хэлбэр засах
тасгын эмч нарын баг бүрэлдэхүүн

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын
мэргэжлийн сурах бичиг
Өнгөрсөн хугацаанд яагаад бичиж байгаагүй вэ ?

Өнгөрсөн  үед эрүүний хэлбэр засахтай хамааралтай агуулга нь гоо сайхны сурах бичгийн нэг хоёр хуудас л байдаг байсан.
Энэ нь нүүрний ясны мэс заслын мэргжлийн эмч маш багаас гадна нүүрний ясны талаар туршлага бага учраас бичих боломжгүй байсны илрэл юм.

Эмч нар суралцдаг нүүрний хэлбэр засах мэс заслын сурах бичиг нь

 • Бодит
  мэдээлэл
 • Хангалттай туршлага
 • Олон төрлийн хувилбар

2017 Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын сурах бичиг

Point5

 • Гоо сайхны мэс заслын эмч болон гоо сайхны эмчээр суралцаж буй оюутнуудад зориулсан сурах бичиг
 • Эрүүний хэлбэр засах мэс заслын мэргэжлийн сурах бичиг анх удаа
 • Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын талаарх бүх мэдээлэл багтаасан мэргэжлийн сурах бичиг
 • Анагаах ухааны мэргэжлийн хэвлэх газар springer –д
 • АЙДИ нүүрний хэлбэр засах төвийн бүх эмч хамтарсан

Манлайлан тэргүүлэгч АЙДИ эмнэлэг

Бусад гоо сайхны мэргэжлийн эмч нарын суралцах гарын авлага

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын сурах бичиг
Мэргэжлийн болон олон төрлийн мэс заслын туршлагатай байж хийх боломжтой

Хэзээд эхлэл нь АЙДИ эмнэлэг

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын мэргэжлийн сурах бичиг хамгийн анх удаа

Part 1

Суурь ур чадвар, нэвтрэх арга, төхөөрөмжний танилцуулга

Part 2

Доод эрүүний мэс засал

Part 3

Шанаа багасгах мэс засал

АЙДИ эмнэлэг , өмнө байсан сурах бичгийг дагуулахааргүй

 • Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын талаарх бүх мэдээллийг агуулсан мэргэжлийн сурах бичиг ОУ-д анх удаа
 • Нийт 200 гаруй хуудастай ба мэс заслын эмчийн заавал мэдэж байх ёстой агуулга

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн АЙДИ эмнэлэг

Анагаах ухааны мэргэжлийн хэвлэх газар springer –д

<The World's 54 Largest Publishers, 2017>

 • Шинжлэх ухаан / ур чадвар/ анагаах ухааны ОУын хэвлэлийн байгууллага (2017 оны жагсаалтаар 10д орсон)
 • 55 байгууллагын гишүүнчлэлтэй
 • Дотоодын шинжлэх ухаан / ур чадвар/ анагаах ухааны 40 гаруй байгууллага springer тай хамтран ажилдаг
 • Нобелийн шагналтай зохиолчидын баг ажилдаг.

АЙДИ эмнэлгийн нууц задарлаа

АЙДИ нүүрний хэлбэр засах мэс заслын бүх эмч оролцсон.

Сөүлийн их сургуулийн нүүрний яс судлалын Бэг Рун Мин багш оролцсон.
АЙДИ нүүрний хэлбэр засах мэс заслын сурах бичиг нь анагаахын сургууль гоо сайхны мэс заслын танхимд ашиглах төлөвлөгөөтэй байгаа

Эмч нарын суралцах мэргэжлийн ном

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын эмч нарын сурах бичиг

Ази хүнд тохирсон эрүүний үзүүр засах мэс засал

 • Урт , өргөнөөс багасгах мэс зслын арга
 • Хэм алдалт засах арга
 • Урд эрүү урагш хойш зөөх мэс засал
 • Мэдрэлийн судас хөндөхгүйгээр мэс засал хийх арга
 • Олон төрлйин урлд эрүүны ангилал

Ази хүнд тохирсон гоёлын гоо сайхны мэс засал : онцлого болон ур чадвар (Aesthetic Plastic Surgery in Asians : Principles & Techniques, CRC press)
Бүлэг : 61. Aesthetic Osseous Genioplasty
Эмч : Park Sanghoon

Ази хүний шанаа багасгах мэс засал

 • Зөв шанааны харьцаа
 • Шанааны яснд зүсэлт хйих арга
 • Шанаа багасгах мэс засал хийхэд хийгдэх зүсэлтийн арга
 • Бодит мэс засалдаар үнэслэсэн судалгаа зэрэг

Дундаж Ази хүний нүүрний онцлог гоо сайхны мэс засал (Aesthetic Plastic Surgery of the East Asian Face, Thieme)
Бүлэг : 19. Zygoma Reduction
Эмч : Park Sanghoon, Lee Jihyuck

Ази хүний доод эрүүний мэс засал

 • Урд эрүүг багасгах T тайралт хийх арга
 • Чихны урд дөрвөлжин эрүүний мэс заслын арга
 • Өнцөг үүсгэхгүйгээр хийх мэс заслын арга
 • Бодит мэс засалдаар үнэслэсэн судалгаа зэрэг

Дундаж Ази хүний нүүрний онцлог гоо сайхны мэс засал(Aesthetic Plastic Surgery of the East Asian Face, Thieme)
Бүлэг : 20. Mandible Reduction
Эмч : Park Sanghoon, Chung Seungil