• HOME
  • Аюулгүй гоо сайхны мэс засал
  • Мэс заслын өмнөх нэгдсэн шинжилгээний танилцуулга

Мэс заслын өмнөх нэгдсэн шинжилгээний танилцуулга

Мэс заслын өмнөх нэгдсэн
шинжилгээний танилцуулга

Эрүүл мэндийн яамны магадлан итгэмжлэгдсэн
Их сургуулийн стандартад нийцсэн мэс заслын өмнөх нэгдсэн шинжилгээ

Дотрын мэргэжлийн эмчийн бүрэлдэхүүнтэй нэгдсэн шинжилгээний мэргэшсэн баг

“Мэс заслын өмнө нийт 50 гаруй төрлийн нэгдсэн шинжилгээг хийж, дотрын мэргэжлийн эмчийн оношилгооны тусламжтайгаар мэс заслын өмнөх үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал, мэс заслын үеийн нөхцөл байдал, мэс заслын дараа эдгэрэх үе хүртэл харгалзаж аюулгүй мэс засалд бэлтгэдэг.”

Шинжилгээний төрөл