• HOME
  • Аюулгүй гоо сайхны мэс засал
  • Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ

Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ

Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ

Эрүүний гажиг засал/нүүрний хэлбэр засах мэс засалд
Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ зайлшгүй хийлгэх шаардлагатай.

Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ Эрүүний гажиг засах/ Нүүрний хэлбэр засах боломжтой эсэхийг шалгахад хийгддэг шинжилгээ юм.

Яагаад АЙ ДИ эмнэлэг нь ясны сийрэгжилтийн шинжилгээг илүү анхаарах болсон юм бол ?

“Гажиг засах мэс засал/нүүрний хэлбэр засах мэс засал хийхэд ясны сийрэгжилтийн шинжилгээг заавал хийх ёстой!”

Ясны сийрэгжилттэй хүн гажиг засах мэс засалд орвол эдгэрэх хугацаа болон арчилгааны бүх шатанд сөрөг нөлөө, харшил үүсэх эрсдэл нэмэгддэг тул харшил үүсгэхгүйн тулд ясны сийрэгжил хэмжих шинжилгээг “заавал өгөх шинжилгээ” болгох шаардлагатай юм

Маш олон хүн мэс заслын өмнөх ясны сийрэгжлийн шинжилгээг хийлгэж чаддаггүй.

Харин нүүрний ясны мэс заслын арвин туршлагатай АЙ ДИ эмнэлэгт гоо сайхны мэс заслын үндсэн шинжилгээ болох [ясны сийрэгжлийн шинжилгээ]-г хийж өгөх болно.

Ясны нягтрал сайн бол мэс заслын үр дүн сайн байна!

  • Нүүрний хэлбэрийг үйлчлүүлэгчийн хүссэн хэлбэрээр засах боломжтой
  • Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын явцад мэдрэлийн судасыг хөндөхгүй
  • Мэс заслын дараа хоолоо сайн буталж идэх боломжтой
  • Ширүүн төрхийг зөөлөн, дулаан хэлбэртэй болгох боломжтой

Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ

Эрүүл хүний ясны нягтралын үзүүлэлттэй харьцуулж ясны хэмжээ хэр их багассаныг шалгадаг шинжилгээ бөгөөд нүүрний ясны мэс заслын дараах эдгэрэлтийн үед хэвийн хэсгийн ясны нягтралын үзүүлэлт хэвээрээ байгаа эсэхийг тодруулах хэрэгтэй юм. Ясны нягтралыг хэмжих шинжилгээг ихэвчлэн түнх, нурууны хэсэгт хийдэг. Харин нүүрний ясаар мэргэшсэн АЙ ДИ эмнэлэгт шууд нөлөөлдөг нүүрний хэсэгчилсэн хэмжилт болон нийтэд нь нөлөөлдөг хөлний ясны хэмжилтийг тус тус хийж байгаа билээ.

Хоёр дахь чухал шинжилгээ бол Ясны өсөлтийг шалгах!

“Одоогийн ясны өсөлтийн байдал нь ямар байгаа болон цаашдын өсөлт ямар байхыг мэдэх хэрэгтэй”
АЙ ДИ өсөлтийн шинжилгээ нь хэнч байсан нэг удаа
“Өчүүхэн ч сэтгэл зовох асуудалгүй, аюулгүй гоо сайхны мэс засал”

Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ нь АЙ ДИ эмнэлгийн аюулгүй гоо сайхны мэс заслын нэгдсэн шинжилгээний нэг бөгөөд аюулгүй гоо сайхны мэс засалд зориулж 50-аад төрлийн нэгдсэн шинжилгээг хийж байгаа болно.