• HOME
  • Эмнэлгийн танилцуулга
  • Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

АЙ ДИ гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг нь эмчилгээний арвин
туршлагатай, их сургуулийн судлаач багш,
эмч нараас бүрдсэн эмч нарын багтай.

Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sang hoon Park

Sang hoon Park photo
Пак Санг Хүн M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Хён Вон Сог M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
И Жи Хёг M.D., M.S. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jong woo Lim

Jong woo Lim photo
Им Жунг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Со Ёон Тэ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Il hwan Kim

Il hwan Kim photo
Ким Ил Хуан Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Hwang

In seok Hwang photo
Хуан Инг Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
И Тэ Сонг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Гүон Жү Юн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Банг Чи Ёнг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jae ho Choi

Jae ho Choi photo
Чэй Жэ Ху M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seung il Oh

Seung il Oh photo
У Синг Ил M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Eun jin Yang

Eun jin Yang photo
Ян Ин Жин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Yung ki Lee

Yung ki Lee photo
И Юн Ги эмч M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
И Гёнг Мин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Shin

In seok Shin photo
Шин Ин Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sun hye You

Sun hye You photo
ЮүСонХэ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Min suk Kang

Min suk Kang photo
Ган Мин Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Жан Ү Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ho sung Sohn

Ho sung Sohn photo
Сун Ху Сон M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seung chan Paek

Seung chan Paek photo
Бэг Син Чан M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jae jun Lee

Jae jun Lee photo
И Жэ Жүн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Шүдний төв/Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Сун Жи Хе M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Hyo jin Kim

Hyo jin Kim photo
Ким Хю Жин M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji yeon Lee

Ji yeon Lee photo
И Жи Ён M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
И Ян Гү M.D. Шүдний төв

Jong rak Hong

Jong rak Hong photo
Хун Жун Лаг M.D. Шүдний төв

Seok jae Lee

Seok jae Lee photo
И Сог Жэ M.D.S. Шүдний төв

Чих хамар хоолойн/Дотрын тасаг/АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Юн Сан Жүн M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

So young Lee

So young Lee photo
И Су Ён M.D. Чих хамар хоолойн

Kyung jin Oh

Kyung jin Oh photo
У Гёон Жин M.D. Дотрын тасаг

Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

In ho Lee

In ho Lee photo
И Ин Ху эмч M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Ji yeon Kim

Ji yeon Kim photo
Ким Жи Ён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
И Хеэ Жин M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Eun gyeong Lee

Eun gyeong Lee photo
И Ин Гён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Бэ хён гён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Чуи Сэд Бёл M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Арьсны тасаг & Гэр бүл судлалын тасаг

Mi ra Lee

Mi ra Lee photo
И Ми Ра M.D. Гэр бүл судлалын тасаг

Sung a Cho

Sung a Cho photo
Жу Сон А M.D. Гэр бүл судлалын тасаг

Yun hee Kang

Yun hee Kang photo
Канг Юн Хый M.D. Гэр бүл судлалын тасаг

Hee won Jang

Hee won Jang photo
Жан Хей Вон M.D. Арьсны тасаг

Jun oh Paek

Jun oh Paek photo
Пэг Жүн У M.D. Арьсны тасаг

Min joo Kim

Min joo Kim photo
Гим мин жү M.D. Арьсны тасаг

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Хуан жун иг M.D. Арьсны тасаг