• HOME
  • Эмнэлгийн танилцуулга
  • Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

АЙ ДИ гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг нь эмчилгээний арвин
туршлагатай, их сургуулийн судлаач багш,
эмч нараас бүрдсэн эмч нарын багтай.

Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sang hoon Park

Sang hoon Park photo
Пак Санг Хүн M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Хён Вон Сог M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
И Жи Хёг M.D., M.S. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seung Il Chung

Seung Il Chung photo
Чонг Синг Ил M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jae Hyun Kwon

Jae Hyun Kwon photo
Гүон Жэ Хён M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jong woo Lim

Jong woo Lim photo
Им Жунг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Со Ёон Тэ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Il hwan Kim

Il hwan Kim photo
Ким Ил Хуан Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Hwang

In seok Hwang photo
Хуан Инг Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
И Тэ Сонг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Гүон Жү Юн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Банг Чи Ёнг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jae ho Choi

Jae ho Choi photo
Чэй Жэ Ху M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seung il Oh

Seung il Oh photo
У Синг Ил M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jae jun Lee

Jae jun Lee photo
И Жэ Жүн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Eun jin Yang

Eun jin Yang photo
Ян Ин Жин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Hyun soo Oh

Hyun soo Oh photo
У Хёон сү M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Yu jin Myung

Yu jin Myung photo
Мён Юү Жин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jun mo Kang

Jun mo Kang photo
Кан Жүн Му M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Yung ki Lee

Yung ki Lee photo
И Юн Ги эмч M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
И Гёнг Мин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Soon geun Kwon

Soon geun Kwon photo
Гүон Сүн Гиүн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Шүдний төв

Seok jae Lee

Seok jae Lee photo
И Сог Жэ M.D.S. Шүдний төв

Дотрын тасаг

Kyung jin Oh

Kyung jin Oh photo
У Гёон Жин M.D. Дотрын тасаг

АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Ji hyun Kim

Ji hyun Kim photo
Ким Жи Хён M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Юн Сан Жүн M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Ji yeon Kim

Ji yeon Kim photo
Ким Жи Ён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
И Хеэ Жин M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Won gyo Kim

Won gyo Kim photo
Ким Вүон Гюу M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Eun gyeong Lee

Eun gyeong Lee photo
И Ин Гён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Бэ хён гён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Чуи Сэд Бёл M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг

Min joo Kim

Min joo Kim photo
Гим мин жү M.D. Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг

Young woon Park

Young woon Park photo
Пак Ён Үн эмч M.D. Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Хуан жун иг M.D. Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг

Hye won Kim

Hye won Kim photo
Гим хэ вон M.D. Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг

Yeon a No

Yeon a No photo
Ну ён а M.D. Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг

Hyeon ji Lim

Hyeon ji Lim photo
Им хён жи M.D. Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг

Keum jung Choi

Keum jung Choi photo
Чуи гим жон M.D. Арьсны тасаг& Гэр бүл судлалын тасаг