• HOME
  • Эмнэлгийн танилцуулга
  • Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

АЙ ДИ гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг нь эмчилгээний арвин
туршлагатай, их сургуулийн судлаач багш,
эмч нараас бүрдсэн эмч нарын багтай.

гоо сайхны мэс засал /мэс заслын тасаг

Sang hoon Park

Sang hoon Park photo
Пак Санг Хүн M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
И Жи Хёг M.D., M.S. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Со Ёон Тэ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Hwang

In seok Hwang photo
Хуан Инг Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Гүон Жү Юн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
И Гёнг Мин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Shin

In seok Shin photo
Шин Ин Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Жан Ү Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji eun Jung

Ji eun Jung photo
ЧОН ЖИ ҮН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Moon ki, Lee

Moon ki, Lee photo
И МҮН ГИ эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seong Yeon, Kim

Seong Yeon, Kim photo
КИМ СОН ЁНЬ эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Tae hyung, Kim

Tae hyung, Kim photo
ГИМ ТЭ ХЁОН эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Dae hwa, kim

Dae hwa, kim photo
КИМ ТЭ ХУА эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji hwan, Kim

Ji hwan, Kim photo
КИМ ЖИ ХУАН эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Il Hwan, Byun

Il Hwan, Byun photo
БЁН ИЛ ХУАН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sung Jae, Ahn

Sung Jae, Ahn photo
АН СОН ЖЭ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jong Hyeon, Choi

Jong Hyeon, Choi photo
ЧОЙ ЖУН ХЁН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Deok ki, Ahn

Deok ki, Ahn photo
АН ДОК КИ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ok Hee Lee

Ok Hee Lee photo
И Уг Хы M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Mun Young Ahn

Mun Young Ahn photo
Ан Мүн Ён M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Yoon Min Lim

Yoon Min Lim photo
Им Юүн Мин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Hyo Hun Kim

Hyo Hun Kim photo
Ким Хю Хон эмч M.D., Ph.D Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sae Bin Lee

Sae Bin Lee photo
И Сэ Бин эмч M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Юн Сан Жүн M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Chang Won Choi

Chang Won Choi photo
Чой Чан Вон M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Seo Ha Lee

Seo Ha Lee photo
И Со Ха эмч M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Hyun Ju Kim

Hyun Ju Kim photo
Ким Жү Хён эмч M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Dong Ki Lee

Dong Ki Lee photo
И Дунг Ги эмч M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Hye Rhan Park

Hye Rhan Park photo
Баг Хэ Ран эмч M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Шүдний төв / Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
И Ян Гү M.D. Шүдний төв

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Сун Жи Хе M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Seung min Lee

Seung min Lee photo
И СҮН МИН M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Moon hee, Kim

Moon hee, Kim photo
ГИМ МҮН ХИ M.D. Шүдний төв

Min Soo Kim

Min Soo Kim photo
Ким Мин Сү M.D. Шүдний төв

Sul Hee Kim

Sul Hee Kim photo
Ким Сол ХИ M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Mi Young Park

Mi Young Park photo
Пак Ми Ён M.D. Шүдний төв

Чих хамар хоолойн

Ki Jin, Lee

Ki Jin, Lee photo
И ГИ ЖИН M.D. Чих хамар хоолойн

Keoun Seok Lee

Keoun Seok Lee photo
И Гүн Сог M.D. Чих хамар хоолойн

Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
Хэ Жин Ли M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Dong Hun Chung

Dong Hun Chung photo
ЖОН ДУН ХҮН M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Jae Won Kim

Jae Won Kim photo
Ким Жэ Вон M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Jung Min Kim

Jung Min Kim photo
Ким Жон Мин M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Арьсны тасаг & Гэр бүл судлалын тасаг

Yun Jee, Kim

Yun Jee, Kim photo
ЮН ЖЭ КИМ M.D. Арьсны тасаг

Joo Young, Jung

Joo Young, Jung photo
ЧОН ЖҮ ЁН M.D. Арьсны тасаг

Dae Geun, Song

Dae Geun, Song photo
СОНГ ДЭ ГҮН M.D. Арьсны тасаг

Jung Hyun Bae

Jung Hyun Bae photo
Пэ Жон Хён M.D. Арьсны тасаг

Su Min Cho

Su Min Cho photo
Чу Сү Мин M.D. Арьсны тасаг

Jae Seong Bae

Jae Seong Bae photo
Пэ Жэ Сон M.D. Арьсны тасаг

Gyoo Huh

Gyoo Huh photo
Хо гюү эмч M.D. Арьсны тасаг