• HOME
  • Эмнэлгийн танилцуулга
  • Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

АЙ ДИ гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг нь эмчилгээний арвин
туршлагатай, их сургуулийн судлаач багш,
эмч нараас бүрдсэн эмч нарын багтай.

Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sang hoon Park

Sang hoon Park photo
Пак Санг Хүн M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Хён Вон Сог M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
И Жи Хёг M.D., M.S. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Со Ёон Тэ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Il hwan Kim

Il hwan Kim photo
Ким Ил Хуан Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Hwang

In seok Hwang photo
Хуан Инг Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
И Тэ Сонг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Гүон Жү Юн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Банг Чи Ёнг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jae ho Choi

Jae ho Choi photo
Чэй Жэ Ху M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seung il Oh

Seung il Oh photo
У Синг Ил M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Eun jin Yang

Eun jin Yang photo
Ян Ин Жин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
И Гёнг Мин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Shin

In seok Shin photo
Шин Ин Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Жан Ү Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Min suk Kang

Min suk Kang photo
Ган Мин Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Hui chang Jeon

Hui chang Jeon photo
ЧОН ХЭЙ ЧАНГ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji eun Jung

Ji eun Jung photo
ЧОН ЖИ ҮН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Шүдний төв/Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Seung min Lee

Seung min Lee photo
И СҮН МИН M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Kwan joo Lee

Kwan joo Lee photo
И КВАН ЖҮ M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji yeon Nam

Ji yeon Nam photo
Нам Жи Ёон M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Yong in Jhee

Yong in Jhee photo
Жи Юн Ин M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Сун Жи Хе M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Hyo jin Kim

Hyo jin Kim photo
Ким Хю Жин M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji yeon Lee

Ji yeon Lee photo
И Жи Ён M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
И Ян Гү M.D. Шүдний төв

Seok jae Lee

Seok jae Lee photo
И Сог Жэ M.D.S. Шүдний төв

Чих хамар хоолойн/Дотрын тасаг/АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Gun myeong Ma

Gun myeong Ma photo
МА ГОН МЁНГ M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Юн Сан Жүн M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

So young Lee

So young Lee photo
И Су Ён M.D. Чих хамар хоолойн

Kyung jin Oh

Kyung jin Oh photo
У Гёон Жин M.D. Дотрын тасаг

Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Sung ae Lee

Sung ae Lee photo
И Сон Э M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
И Хеэ Жин M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Бэ хён гён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Чуи Сэд Бёл M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Арьсны тасаг & Гэр бүл судлалын тасаг

Hyon chong Kim

Hyon chong Kim photo
КИМ ХЁН ЖОН M.D. Гэр бүл судлалын тасаг

Woo seok Jeong

Woo seok Jeong photo
Чон ү сог M.D. Арьсны тасаг

Sung hun Moon

Sung hun Moon photo
Мүн Сон Хүн M.D. Арьсны тасаг

Mi ra Lee

Mi ra Lee photo
И Ми Ра M.D. Гэр бүл судлалын тасаг

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Хуан жун иг M.D. Арьсны тасаг