• HOME
  • Эмнэлгийн танилцуулга
  • Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

АЙ ДИ гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг нь эмчилгээний арвин
туршлагатай, их сургуулийн судлаач багш,
эмч нараас бүрдсэн эмч нарын багтай.

Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sang hoon Park

Sang hoon Park photo
Пак Санг Хүн M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Хён Вон Сог M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
И Жи Хёг M.D., M.S. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Со Ёон Тэ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Hwang

In seok Hwang photo
Хуан Инг Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Гүон Жү Юн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Банг Чи Ёнг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
И Гёнг Мин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Shin

In seok Shin photo
Шин Ин Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Жан Ү Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji eun Jung

Ji eun Jung photo
ЧОН ЖИ ҮН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Moon ki, Lee

Moon ki, Lee photo
И МҮН ГИ эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seong Yeon, Kim

Seong Yeon, Kim photo
КИМ СОН ЁНЬ эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Tae hyung, Kim

Tae hyung, Kim photo
ГИМ ТЭ ХЁОН эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Dae hwa, kim

Dae hwa, kim photo
КИМ ТЭ ХУА эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Chan woo, Park

Chan woo, Park photo
ПАГ ЧАН Ү эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji hwan, Kim

Ji hwan, Kim photo
КИМ ЖИ ХУАН эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Il Hwan, Byun

Il Hwan, Byun photo
БЁН ИЛ ХУАН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sung Jae, Ahn

Sung Jae, Ahn photo
АН СОН ЖЭ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

JaeYoon, Kim

JaeYoon, Kim photo
ГИМ ЖЭ ЮҮН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jong Hyeon, Choi

Jong Hyeon, Choi photo
ЧОЙ ЖУН ХЁН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Woo yeon, Lee

Woo yeon, Lee photo
И Ү ЁН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Jang-il Kim

Jang-il Kim photo
КИМ ЖАНГ ИЛ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Deok ki, Ahn

Deok ki, Ahn photo
АН ДОК КИ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Шүдний төв/Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
И Ян Гү M.D. Шүдний төв

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Сун Жи Хе M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji yeon Nam

Ji yeon Nam photo
Нам Жи Ёон M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Seung min Lee

Seung min Lee photo
И СҮН МИН M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Moon hee, Kim

Moon hee, Kim photo
ГИМ МҮН ХИ M.D. Шүдний төв

Jung ho, Lee

Jung ho, Lee photo
И ЖОН ХУ M.D. Шүдний төв

Чих хамар хоолойн/Дотрын тасаг/АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Юн Сан Жүн M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Ju Yeon, Yu

Ju Yeon, Yu photo
Ю ЖҮ ЁН M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Young Gi, Son

Young Gi, Son photo
СОН ЁН ГИ M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Dong il, Ko

Dong il, Ko photo
КО ДУНГ ИЛ M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Eun Hyun Jee

Eun Hyun Jee photo
ЖИ ЫН ХЁН M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Ki Jin, Lee

Ki Jin, Lee photo
И ГИ ЖИН M.D. Чих хамар хоолойн

Hyeon sik Oh

Hyeon sik Oh photo
У ХЁН ШИГ M.D. Чих хамар хоолойн

Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
Хэ Жин Ли M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Бэ хён гён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Sung ae Lee

Sung ae Lee photo
И Сон Э M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Dong Hun Chung

Dong Hun Chung photo
ЖОН ДУН ХҮН M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Арьсны тасаг & Гэр бүл судлалын тасаг

Do Kyoung, Yoon

Do Kyoung, Yoon photo
ЮН ДУ ГЁН M.D. Арьсны тасаг

Jae Wook, Jeon

Jae Wook, Jeon photo
ЧОН ЖЭ ҮГ M.D. Арьсны тасаг

Yun Jee, Kim

Yun Jee, Kim photo
ЮН ЖЭ КИМ M.D. Арьсны тасаг

Joo Young, Jung

Joo Young, Jung photo
ЧОН ЖҮ ЁН M.D. Арьсны тасаг

Soo Hyung, Yoo

Soo Hyung, Yoo photo
Ю СҮ ХЁН M.D. Арьсны тасаг

Dae Geun, Song

Dae Geun, Song photo
СОНГ ДЭ ГҮН M.D. Арьсны тасаг