• HOME
  • Эмнэлгийн танилцуулга
  • Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

Эмч нарын танилцуулга

АЙ ДИ гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг нь эмчилгээний арвин
туршлагатай, их сургуулийн судлаач багш,
эмч нараас бүрдсэн эмч нарын багтай.

Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sang hoon Park

Sang hoon Park photo
Пак Санг Хүн M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Shin jay, Cho

Shin jay, Cho photo
ЖУ ШИН ЖЭ M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

JaeYoon, Kim

JaeYoon, Kim photo
ГИМ ЖЭ ЮҮН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Sung Jae, Ahn

Sung Jae, Ahn photo
АН СОН ЖЭ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Il Hwan, Byun

Il Hwan, Byun photo
БЁН ИЛ ХУАН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Hyun, Chang

Hyun, Chang photo
ЧАНГ ХЁН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji hwan, Kim

Ji hwan, Kim photo
КИМ ЖИ ХУАН эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Dae hwa, kim

Dae hwa, kim photo
КИМ ТЭ ХУА эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Chan woo, Park

Chan woo, Park photo
ПАГ ЧАН Ү эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seong Yeon, Kim

Seong Yeon, Kim photo
КИМ СОН ЁНЬ эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Tae hyung, Kim

Tae hyung, Kim photo
ГИМ ТЭ ХЁОН эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Moon ki, Lee

Moon ki, Lee photo
И МҮН ГИ эмч Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Хён Вон Сог M.D., Ph.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
И Жи Хёг M.D., M.S. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Со Ёон Тэ M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Hwang

In seok Hwang photo
Хуан Инг Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
И Тэ Сонг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Гүон Жү Юн M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Банг Чи Ёнг M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Seung il Oh

Seung il Oh photo
У Синг Ил M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Eun jin Yang

Eun jin Yang photo
Ян Ин Жин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
И Гёнг Мин M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

In seok Shin

In seok Shin photo
Шин Ин Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Жан Ү Сог M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Ji eun Jung

Ji eun Jung photo
ЧОН ЖИ ҮН M.D. Гоо сайхны мэс заслын тасаг

Шүдний төв/Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
И Ян Гү M.D. Шүдний төв

Jae Woon, Oh

Jae Woon, Oh photo
У ЖЭ ҮН M.D. Шүдний төв

Whi seo, Moon

Whi seo, Moon photo
МҮН ХҮЙ СО M.D. Шүдний төв

Jung ho, Lee

Jung ho, Lee photo
И ЖОН ХУ M.D. Шүдний төв

Sung Yong, Cho

Sung Yong, Cho photo
ЧУ СОН ЮУН M.D. Шүдний төв

Moon hee, Kim

Moon hee, Kim photo
ГИМ МҮН ХИ M.D. Шүдний төв

Seung min Lee

Seung min Lee photo
И СҮН МИН M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji yeon Nam

Ji yeon Nam photo
Нам Жи Ёон M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Сун Жи Хе M.D. Шүдний гажиг заслын мэргэжлийн

Чих хамар хоолойн/Дотрын тасаг/АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Юн Сан Жүн M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Ki Jin, Lee

Ki Jin, Lee photo
И ГИ ЖИН M.D. Чих хамар хоолойн

Soo hwan, Jeon

Soo hwan, Jeon photo
ЧОН СҮ ХУАН M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Yong hwa, Choi

Yong hwa, Choi photo
ЧУЙ ЮУН ХУА M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Min joo, Yang

Min joo, Yang photo
ЯН МИН ЖҮ M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Shin jay, Cho

Shin jay, Cho photo
ЖУ ШИН ЖЭ M.D. АЙДИ пэтит гоо сайхны төв

Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Sung ae Lee

Sung ae Lee photo
И Сон Э M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Бэ хён гён M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Чуи Сэд Бёл M.D. Мэдээ алдуулалт өвчин намдаах тасаг

Арьсны тасаг & Гэр бүл судлалын тасаг

Sung hun Moon

Sung hun Moon photo
Мүн Сон Хүн M.D. Арьсны тасаг

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Хуан жун иг M.D. Арьсны тасаг