• HOME
  • Эмнэлгийн танилцуулга
  • Ажлын цагийн хуваарь болон эмнэлгийн мэдээлэл

Ажлын цагийн хуваарь болон эмнэлгийн мэдээлэл

Ажлын цаг, эмнэлэгтэй
холбоотой мэдээлэл

АЙ ДИ эмнэлэг нь үргэлж үйлчлүүлэгч та бүхэндээ чин сэтгэлээр,
найрсаг үйлчилсээр байх болно.

Ажлын цаг
Ажлын өдөр : AM10:00~PM19:00
Баасан гариг : AM10:00~PM19:00
Бямба гариг : AM10:00~PM16:00
※ Ням гариг, бүх нийтийн амтралтын өдрүүдээр амарна
Лавлах зүйл болон утсаар цаг захиала
Найрсаг зөвлөгөөний ажилтнууд таны сонирхсон асуултанд мэдээлэл өгч, цаг захиалахад туслах болно.
Утас : 02.547.0050, 02.3496.9782
FAX : 02.547.0179

Онлайн цаг захиалгын Өмнө анхаарах зүйл

※ Цаг захиалахдаа дор хаяж нэг өдрийн өмнө захиална.
※ Эмч өглөөгүүр мэс засалтай байдаг тул эмчтэй уулзах тохиолдолд PM13:00 цагаас хойш боломжтой.
※ Онлайн цаг захиалгын үед системд алдаа гарвал (02.3496.9782) дугаарт хобогдоно уу.
※ Бусад мэдээлэл : ажлын өдөр AM10:00~PM19:00 / бямба гариг AM10:00~PM16:00 цагуудад утсаар лавлана уу.