• HOME
 • Хамар
 • Мэши хамар ба хамрын үзүүр засах мэс засал

Мэши хамар ба хамрын үзүүр засах мэс засал

Мэши хамар ба хиймэл мөгөөрс ашиглаж
хамрын үзүүр засах мэс засал

Мэши хамрын үзүүр засах мэс засал
Хаанаас ч харсан хөөрхөн хамар!
Мэс засал хийснээ нуух шаардлагагүй хүссэнээрээ хөдөлгөх боломжтой ,төрөлхийн мэт хамар!

Мэши хамар ба хиймэл мөгөөрс ашиглан хийх хамрын мэс засал гэж юу вэ?

Хамрын мэс засал хийхэд хамрын хөндийн мөгөөрсөөр хамрын үзүүрт тулгуур хийж бэхэлдэг ч мэс заслын дараа хүрэхэд хатуу, гахайн хамар шиг хөдөлгөж болохгүй байх тохиолдол их байдаг.

АЙ ДИ эмнэлэг нь хамрын хөндийн мөгөөрс ашигласан мэт хиймэл мөгөөрсөөр хамрыг өндөрлөж тулгуур сайтай хамрыг бий болгодог. Хамрын хөндийн мөгөөрсийг ашигладаггүй тул хамрын үзүүр хатуу биш, төрөлхийн мэт хөдлөх хамартай болох давуу талтай юм.

Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс заслын арга

Удаан хугацааны судалгаа шинжилгээний
үр дүнд гаргаж авсан хамрын мэс заслын шинэ материал болох хиймэл мөгөөрс.

Мэс заслын дараа хамрын үзүүрийг хатуу биш зөөлөн болгодог.
Хиймэл мөгөөрсөөр хамрын үзүүрийг засах мэс засал

Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс засал Бөөрөнхий навтгар хамар
Мэс заслын өмнө
Бөөрөнхий навтгар хамар
Хамрын нуруу

Хамрын хэлбэрт тохирох дизайныг гаргаж силикон ашиглана

Хамрын үзүүр

Хиймэл мөгөөрсөөр хамрын үзүүрт тулгуур хийж, чихний мөгөөрсөөр хэлбэрийг нь засна.

Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс засал Хиймэл мөгөөрсөөр
Мэс заслын яг дараа
Хиймэл мөгөөрсөөр хамрын үзүүр засах мэс засал
Хамрын нуруу

Хамрын хэлбэрт тохирох дизайныг гаргаж силликон ашиглана

Хамрын үзүүр

Хиймэл мөгөөрсөөр хамрын үзүүрт тулгуур хийж, чихний мөгөөрсөөр хэлбэрийг нь засна

Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс засал Хамрын эдтэй
Мэс заслаас 1 жилийн дараа
Хамрын эдтэй нэгдэх үе
Хамрын нуруу

Хамрын хэлбэрт тохирох дизайныг гаргаж силликон ашиглана

Хамрын үзүүр

Хиймэл мөгөөрсөөр хамрын үзүүрт тулгуур хийж, чихний мөгөөрсөөр хэлбэрийг нь засна

Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс засал Хамрын эдтэй нэгдэж
Мэс заслаас 2 жилийн дараа
Хамрын эдтэй нэгдэж сууж өгөх
Хамрын нуруу

Хамрын хэлбэрт тохирох дизайныг гаргаж силликон ашиглана

Хамрын үзүүр

Хиймэл мөгөөрсөөр хамрын үзүүрт тулгуур хийж, чихний мөгөөрсөөр хэлбэрийг нь засна

Хамгийн анх Солонгос хүний сонирхол болон онцлогт нийцүүлэн
хамрын мэс заслын мэргэжилтнүүдийн гаргаж ирсэн хиймэл мөгөөрс

Хамрын үзүүрт ашигладаг мөгөөрс

Чихний мөгөөрс
Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс засал Чихний мөгөөрс

Давуу тал

1. Хамрын үзүүрийг өөрийн жинхэнэ хамар мэт хэлбэртэй болгоно
2. Уян харимхай чанар сайтай тул хамрын үзүүр зөөлөн болно


Сул тал

1. Хамрын өндөрлөгдсөн хэсэг удаан хугацаанд хэлбэрээ барьж чадахгүй байх тохиолдол байдаг
2. Хамрын үзүүр унжих магадлалтай

Хамрын хөндийн мөгөөрс
Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс засал Хамрын хөндийн мөгөөрс

Давуу тал

1. Хамрын багана тулгуур хэсэгт ашиглах тохиромжтой
2. Чихний мөгөөрстэй харьцуулахад хэмжээгээр их, мэс заслын дараах шингэлт бага


Сул тал

1. Мэс заслын дараа хүрэхэд хатуу мэдрэгдэж болно.
2. Солонгос хүмүүсийн хамрын хөндийн мөгөөрс нь муруйж хэврэгших тохиолдол цөөнгүй байдаг

Чихний мөгөөрсийг ашиглан хамрын мэс заслыг амжилттай хийх боломжгүй гэж үү?

Чихний мөгөөрс + Хиймэл мөгөөрс

Чихний болон хиймэл мөгөөрсийг ашиглан төрөлхийн мэт өндөр, зөөлөн хамрыг бий болгох боломжтой.

Хиймэл мөгөөрс ашиглаж хамрын үзүүр засах мэс засал болгох боломжтой
Хамрын зөв хэлбэр гаргахад ашигладаг мөгөөрс

Энэхүү хиймэл мөгөөрс нь FDA буюу Америкийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн биологийн материалаар хийгдсэн. Мэс заслын дараа энэхүү мөгөөрс нь чихний мөгөөрстэй барьцалдаж, төрөлхийн мэт өндөр шонтгор хамрыг бий болгодог

Эрүүл мэндийн болон аюулгүйн шаардлага хангасан материал

Энэхүү мөрөөрс нь 1-2 жилийн дараа хайлаад тухайн хүний өөрийнх нь мөгөөрс мэт болдог. Гэсэн хэдийч хамрын өндөрт ямар нэг өөрчөлт гардаггүй бөгөөд мэс заслын дараах хэвээрээ байх боломжтой.

Мэши хамрын үзүүр засах мэс заслын давуу тал

Point 01

Мэши хамрын үзүүр засах мэс засал

Мэс засал хийлгэсэн гэж мэдэгдэхгүй (хамрын үзүүрийг өргөж хөдөлгөж болно) Хамрын хөндийн мөгөөрсийг ашиглаж хамрыг засах тохиолдолд хамрын үзүүр хөдөлгөх боломжгүй хатуу болох ба хүрэхэд эвгүй мэдрэмж төрдөг.

 1. Чихний мөгөөрс болон хиймэл мөгөөрс хэрэглэж хамрын үзүүрийг шөвгөр болгох

 2. Хамрын хөндийн мөгөөрсийг ашиглахгүй тул өөрийн мэт хөдөлгөх боломжтой

 3. Хамрын үзүүр хатуу биш учир хиймэл хамар гэдэг нь мэдэгдэхгүй
Point 02

Хамрын үзүүр доош буухгүй

Хиймэл биет залгаснаар хамрын үзүүр доош буухгүй

Хамрын нуруу, үзүүр тус тусад нь өөр материал хэрэглэхэд силликон болон чихний мөгөөрсийн хооронд завсар гарч болзошгүй. Ийм тохиолдолд тодорхой цаг хугацаа өнгөрсний дараа хамрын нуруу навтайн унжиж цаашлаад хамрын шугаманд зааг үүсэх ба завсар гарснаас болж үрэвсэл үүсэх магадлал өндөртэй юм.

 1. Нимгэн урт силликоноор чихний мөгөөрс хүртэл залгана

 2. Хамрын нуруу, үзүүрийн хиймэл биетийн завсар зай гарах, үрэвсэл үүсэх магадлал маш бага

 3. Хамрын тулгуур хэсэгт хиймэл мөгөөрс сайн сууж өгснөөр шөвгөр хамартай болно
Point 03

Хавдар хөхрөлт бараг байхгүй, хурдан хугацаанд эдгэдэг хиймэл мөгөөрс ашиглах хамрын мэс засал

Мэс заслын цаг богино, хавдар, хөхрөлт маш бага, эдгэрэл хурдан

Мэс заслын хугацаа уртасвал мэс заслын үеийн цус алдалт нэмэгдэж, хавдар болон хөхрөлт ихсэх мөн мэс заслын үед үрэвсэл үүсэх магадлал өсдөг.

 1. Жижиг зүсэлт үл анзаарагдам оёдол – зүсэлтийн шарх, сорви маш бага

 2. Мэс заслын цаг богино тул цус алдалт, бага хавдар хөхрөлт бага байхгүй

 3. Эдгэрэл хурдан, энгийн амьдралдаа хурдан орох боломжтой, мэс засал хийлгэсэн гэж мэдэгдэхгү

Мэс заслын талаарх мэдээлэл

time
Мэс заслын цаг

30 мин

syringe
Мэдээ алдуулах арга

Унтуулах тариа

hospital
Эмнэлэгт хэвтэх

Шаардлагагүй

scissors
Оёдол авах хугацаа

5~7 хоногийн дараа

calendar
Эдгэх явц

Оёдлоо авахуулсны дараа шууд энгийн амьдралдаа орох боломжтой

※ Анхааруулга: Мэс заслын дараа цус алдалт, халдвар, өрөвсөл үүсэх зэрэг хавсарсан өвчин үүсэх магадлалтай бөгөөд тухайн хүнээсээ шалтгаалаад өөрөөр байдаг гэдгийг анхаараарай.

Мэс заслын өмнө ба дараах зураг