• HOME
 • Нүд
 • Зүсэлтгүй давхрааны мэс засал

Зүсэлтгүй давхрааны мэс засал

Зүсэлтгүй төрөлхийн мэт давхрааны мэс засал

Давхраа задрах аюулгүй
Илүү натурал хийц

Зүсэлтгүй давхрааны мэс засал гэж?

3~4 цэгт зангилаа хийж давхрааны шугам гаргадаг энгийн зүсэлтгүй аргаас ялгаатай нь 7 цэгт зангилаа хийж, давхрааны шугамыг гаргаж өгдөг тул давхраа задрах тайлагдах аюулгүй илүү найдвартай давхрааны мэс засал юм. Давхрааны шугамыг утсаар тогтоолгүй, өөрөөр нь барьцалдуулж өгдөг тул илүү натурал, төрөлхийн мэт давхраатай болдог.

Зүсэлтгүй давхрааны мэс заслын аргачлал

Уламжлалт давхрааны мэс засал

Зовхины 3-4 хэсэгт зангилаа хийж өгдөг учраас амархан задрах аюултай.
Мөн давхараа гүн биш харагддаг тохиолдол байдаг.

Уламжлалт давхрааны мэс засал
7 хэсэгт зангилаа хийж зүсэлтгүйгээр давхараа хийх арга

Зовхины 7 хэсэгт зангилаа хийж өгдөг учраас задрах аюулгүй

Уламжлалт зүсэлтгүй давхрааны мэс засалтай харьцуулахад илүү гүн гоёомсог давхарааг бий болгож өгдөгөөрөө давуу талтай.

Зүсэлтгүй төрөлхийн мэт давхрааны мэс засал

Зүсэлтгүй, төрөлхийн мэт давхрааны мэс заслын давуу тал

 1. Цаг хугацаа өнгөрсөн ч тайлагдахгүй
 2. Давхраа илүү тод том харагдана
 3. Мэс засал хийлгэсэн нь мэдэгдэхгүй төрөлхийн мэт
 4. Нүдний эдийн гэмтэл бага бөгөөд хавдар бараг байхгүй, эдгэрэх хугацаа богино

Шинэ зүсэлтгүй давхарааны мэс засал гэж ямар мэс заслын аргыг хэлэх вэ?

Өөрийн мэт давхраа үүсгэн 7 цэгт бэхэлгээ хийдэг шинэ арга 
Хуучин зүсэлтгүй давхрааны мэс засал нь 3-4 хэсэгт зангилаа үүсгэн давхраа хийдэг байсан.
Харин зүсэлтгүй давхарааны сайжруулсан хэлбэр нь 7 хэсэгт зангилаа хийж, давхараа задрахаас урдчилан сэргийлж чадсан мэс заслын арга юм.

Зүсэлтгүй төрөлхийн мэт давхрааны мэс засал ямар

Зүсэлтгүй давхрааны мэс заслын аргачлал

Technique 1
Төрөлхийн мэт болгож барьцалдуулах

7 цэгт зангилаа хийх ба зангилаа хоорондын зай өөрөө нийлж эдгэхийг хүлээнэ.


 • Зангилаа хоорондын зайг давхрааны шугаманд оруулдаг тул давхраа цэвэрхэн натурал харагддаг.
 • Нүдний доорх арьс, булчингийн хөлөлгөөнд нөлөөлөхгүй.
Зүсэлтгүй төрөлхийн мэт давхрааны мэс засал аргачлал
Technique 2
Зүсэлтгүй төрөлхийн мэт давхрааны мэс засал

Зовхинд зүсэлт хийхгүйгээр 7 цэгт бэхэлж давхраа оруулдаг учраас өмнө хийдэг байсан зүсэлтгүй давхраатай харьцуулах юм бол хамаагүй бат бөх гүн давхраа ордог


 • 3~4 хэсэгт зангилаа хийдэг тул задрах эрсдэлтэй.
 • Давхраа тод биш бүдэг харагддаг.
Зүсэлтгүй төрөлхийн мэт давхрааны мэс засал Хэрхэн

Зүсэлтгүй, төрөлхийн мэт давхрааны мэс заслын давуу тал

 1. Төрөлхийн мэт давхраа
 2. Задрах аюулгүй
 3. Үзэсгэлэнт нүдний хэлбэр
 4. Зүсэлтгүй тул сорви үлдэх асуудалгүй
 5. Мэс заслын цаг богино, эдгэрэх хугацаа хурдан

Нэг. 2 үе шаттай “барьцалдуулалт” хийснээр илүү бат бөх, илүү натурал төрөлхийн мэт давхраатай болно.

Зүсэлтгүй төрөлхийн мэт давхрааны мэс засал барьцалдуулалт
Зөвхөн зангилаа хийдэг

Мэс заслын арга

Зангилааны цэгийг давхрааны
шугаманд уусган оруулдаг
Зөвхөн зангилаа хийгээд орхидог
→Давхраа тогтох хүч сул

Давхрааны зураас

Зангилаа + Өөрөөр нь барьцалдуулах
→давхрааны тогтох хүч сайн байна
Давхраа нь тод харагдахгүй байх талтай

Мэс заслын үр дүн

Оёдол хийлгүйгээр шугаман зураас
гаргадаг тул давхраа төрөлхийн мэт болдог

Хоёр. Зүсэлтгүй давхрааны мэс засал + зангилааг давхрааны шугаманд нэгэн жигд уусгаснаар задрах аюулгүй. Давтан мэс засал хийх боломжтой.

Нэгдүгээрт 7хэсэгт зангилаа хийж Хоёрдугаарт зангилаа хоорондын зайг давхрааны шугаманд нэгэн жигд уусгаж барьцалдуулдаг тул задрах эрсдлийг бууруулсан арга юм. Мөн мэс заслаар давхраа задарсан тохиолдолд давтан мэс заслыг ихэвчлэн зүсэлтийн аргаар хийдэг ч, маш сайн тогтоох хүчтэй арга тул “зүсэлтгүй, төрөлхийн мэт давхрааны арга”-аар давтан мэс засал хийж болдог.

Энгийн зангидах арга

Нэг ширхэг зангилаа задрахад бүх зангилаа задарна

7 цэгт зангидах арга

7 цэгт зангилаа хийх тул Давхрааны шугам бат бэх болно

Зангилаа хоорондын зайг давхрааны шугаманд нэгэн жигд уусгах

7цэгт зангидах арга+Нэгэн жигд уусгалтаар задрах аюулаас сэргийлсэн

Гурав. Хүссэн давхрааны хэлбэрээ сонгох боломжтой

Утсаар оёлгүй, барьцалдуулах аргаар дотор шугам, гадна дотор шугам, гадна шугам зэрэг давхрааны бүх шугамны хэлбэрээс сонгох боломжтой.

Дөрөв. Зангидах аргатай ижилхэн зүсэлт хийдэггүй, эдгэрэл хурдан.

Зүсэлт хийдэггүй тул эдийн гэмтэл, сорви, хавдар бага тул энгийн амьдралдаа хурдан эргэж орж болдог.

Тав. Нүдний гоо сайхны мэс заслаар туршлагатай тэргүүлэх эмч нар

Нүүрний харьцааг харгалзан үзэж, нүүрэнд зохих давхрааны загварыг гаргана.

Мэс заслын талаарх мэдээлэл

time
Мэс заслын цаг

30 мин

syringe
Мэдээ алдуулах арга

түр унтуулах тариа

hospital
Эмнэлэгт хэвтэх

шаардлагагүй

scissors
Оёдол авах хугацаа

ойролцоогоор 2 хоногийн дараа

calendar
Эдгэх явц

оёдол авсны дараа шууд энгийн амьдралдаа орох боломжтой

※ Анхааруулга: Мэс заслын дараа цус алдалт, халдвар, өрөвсөл үүсэх зэрэг хавсарсан өвчин үүсэх магадлалтай бөгөөд тухайн хүнээсээ шалтгаалаад өөрөөр байдаг гэдгийг анхаараарай.

Мэс заслын өмнө ба дараах зураг