• HOME
  • Хөх
  • Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал

FULL HD дуран аппарат ашигладаг
усан дусал хөхний мэс засал

Дуран аппарат ашигладаг, мэргэжлийн эмчийн
техникээр, усан дусал хэлбэрийн төрөлхийн мэт
V хэлбэрийн хөхтэй болох боломж

Өөрийнх мэт усан дусал Y-line хөхний нууц нь?

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал

Өөрийнх мэт натурал хөх,
id дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал

Үйлчлүүлэгчийн биеийн хэлбэрт тохирсон хиймэл биет суулгадаг. Олон жилийн чадвар туршлага дээрээ үндэслэн, аюулгүйн түвшинд төрөлхийн мэт, усан дусал хэлбэрийн хөхийг бий болгоно.

Full HD дуран аппарат ашиглах Усан дусал хөхний мэс заслын арга

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Зөвлөгөө

Зөвлөгөө

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Хиймэл биет сонгох

Хиймэл биет сонгох

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Мэс заслын өмнөх загварчилгаа

Мэс заслын өмнөх загварчилгаа

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Мэс заслын дараа

Мэс заслын дараа

STEP 1. Мэс заслын өмнө шинжилгээ хийж, мэргэжлийн эмч зөвлөгөө өгнө.
STEP 2. Мэс заслын өмнөх зөвлөгөө, шинжилгээнд тулгуурлан зүсэлт хийх хэсэг болон хиймэл биетийн төрөл, хэмжээг сонгоно.
STEP 3. Мэс засал хийх хэсгийн загварыг гаргана.
STEP 4. Мэс заслын дараа эдгэрэх явцыг хурдасгахын тулд массаж, шарлага зэрэг арчилгааг хийдэг.

Full HD дуран аппарат ашиглах
Усан дусал хөхний мэс заслын арга

Технологи 01

Хөхний хиймэл биет суулгах уут нь хиймэл биетийн хэмжээнээс 120% том байх нь тохиромжтой байдаг. ID Дуран аппаратыг ашиглаж хөхний уут болон хиймэл биетийн завсрыг шалгах боломжтой бөгөөд хиймэл биетийг цус алдалтгүй суулгадаг тул хөх хатуурах үзэгдлээс сэргийлнэ. Мөн өвдөлт бага, мэс заслын дараа эдгэрэл хурдан байдаг.

Хуурай уут гэдэг нь?

Цус алдалтгүйгээр хиймэл биет суулгах зайг тусгаарласнаар мэс заслын үед цус гарахгүй, хөх хатууралтаас сэргийлэх боломжтой. Эдгэрэлт хурдан, төрөлхийн мэт мэдрэмж төрүүлэм зэрэг давуу талтай.

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Цус алдалтгүйгээр

Хиймэл биетийн уут нь хиймэл биетийн хэмжээнээс 120% том байх

Хиймэл биет нь хиймэл биетийн уутан дотор зөөлөн чөлөөтэй хөдөлж байвал хөх өөрийн мэт, зөөлөн мэдрэмж төрүүлдэг.

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Уут нь хиймэл биетээсээ хэт том байх
Уут нь хиймэл биетээсээ хэт том байх

Хиймэл биетийн уутны хэмжээ хэт том бол, хиймэл биетийн хөдөлгөөн хиймэл, төрөлхийн бус мэдрэгддэг..

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Уут нь хиймэл биеттэй яг таарсан байх
Уут нь хиймэл биеттэй яг таарсан байх

Хиймэл биетийн уут нь хэт жижиг бол хиймэл биет бараг хөдлөх боломжгүй болдог ба хөх хатуурч эхэлдэг.

Технологи 02
Эгэмний ясанд тулж Y шугам үүсгэх дур булаам хөхний хэлбэр

Y шугам үүсгэх дур булаам хөхийг бий болгохын тулд цээжний булчин хооронд тусгаарлалт хийх нь чухал.

Full HD Дуран аппаратаар цээжний булчингийн дотор тал хүртэл тусгаарлахад хөх хооронд зай гарахгүй төрөлхийн мэт Y шугам үүсгэх хөхтэй болно.

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал дур булаам хөхний хэлбэр
Технологи 03
Үйлчлүүлэгчийн биед тохирох хиймэл биетээр төрөлхийн мэт хэлбэр

Хиймэл биетийг сонгохдоо хөхний хэлбэр, хэмжээ, цээжний бүтэц зэрэг биеийн онцлог нь тохируулж сонгодог. Дуран аппарат ашигладаг энэхүү мэс засал нь усан дусал, тойрог, макротекстор, текстор, смүүс зэрэг олон янзын хэлбэр, материалаас сонгож, хөхний хэлбэрийг илүү дур булаам болгодог.

Type 01

Өргөн хавтгай хэлбэр

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Өргөн хавтгай хэлбэр
  • Өргөн хүрээтэй, хавтгай
  • Хөхний хэлбэрээ өөрчлөхийг хүсвэл
Type 02

Дунд зэргийн хэлбэр

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Дунд зэргийн хэлбэр
  • Хамгийн их хэрэглэгддэг
  • Дунд зэргийн хөхтэй бол тохиромжтой
Type 03

Зузаан жижиг хэлбэр

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Зузаан жижиг хэлбэр
  • Цээж жижигтэй ази хүмүүст тохирсон
  • Жижиг боловч дүүрэн хөхтэй болохыг хүсвэл

Хөхний мэс заслын тэргүүлэх систем

Давуу тал 01
Магадлан итгэмжлэгдсэн нэгдсэн шинжилгээ

ЭМЯ-ны магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг бөгөөд мэс заслын эрсдлээс сэргийлэхийн тулд их сургуулийн эмнэлгийн стандартад нийцсэн нэгдсэн шинжилгээний төвийг дотроо ажиллуулдаг. Ялангуяа хөхний мэс заслын хувьд мэс заслын өмнө мэс заслын тохироцыг шалгах шинжилгээг заавал хийдэг. Мөн хөхний мэргэжлийн эмч эхо төхөөрөмжөөр хөхний байдал, өвчлөлтэй эсэхийг нарийн тодорхойлж, оношилдог.

Давуу тал 02
Хөхний хатуурлаас сэргийлэх программ

Жинхэнэ мэт мэдрэмж төрүүлэх хөхийг бий болгохын тулд хөх хатуурлаас сэргийлэх программыг хэрэгжүүлдэг.

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Хөхний хатуурлаас сэргийлэх программ
Давуу тал 03
Хөхний эрүүл мэндийн арчилгаа

Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж ашиглан хөхний байдлыг шалгадаг ба мэс заслын өмнө эхо шинжилгээгээр хөхний бүтцийг шинжилж, мэс заслын дараа үр дүнг шууд шалгах боломжтой. Хөхний ямар нэгэн өвчлөл илэрсэн тохиолдолд mammotom мэс заслаар Y шугам үүсгэх хөхний мэс заслыг хийх боломжтой.

Мэс заслын өмнө

Эхо төхөөрөмжөөр хөхний бүтэц, хөхний эдийн шинжилгээг хийж , өөрт нь тохирох хөхний мэс заслыг хийдэг.

Хөхний бүтцийн оношилгоо + Өөхөн давхаргын зузаан, эдийг оношлох


Мэс заслын дараа

Мэс заслын дараа хүссэн үедээ хөхний шинжилгээ хийж, хөхний эдийн болон хиймэл биетийн байдлыг шалгах боломжтой.

Хиймэл биетийн байдлыг шалгах + Хиймэл биет орчмын эдийг шалгах +Хөхний хальсны байдлаг шалгах


Хөхний өвчлөл илэрсэн тохиолдолд

Эхо шинжилгээгээр усан цэврүү, хоргүй ургацаг, хортой ургацаг зэрэг эмчилгээ шаардлагатай хөхний өвчлөл илэрсэн тохиолдолд mammotom мэс заслаар ургацагийг авах болно.

Хөхний эхо оношилгоо + Хөхний хавдрыг сугалж авах+Хөхний эдийн шинжилгээ

Давуу тал 04
Хөхний тэргүүлэх мэргэжилтний арчилгаа

АЙ ДИ эмнэлгийн хөхний мэс заслын явц нь мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөөнөөс эхлээд мэс засал хүртэл 1:1 арчилгааг хийдэг. Эдгэрлийг хурдасгах мэс заслын дараах арчилгааны хөтөлбөртэй бөгөөд арьсны тасгийн мэргэжилтэн мэс заслын сорви арилгах үйлчилгээг хийдэг.

Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал Хөхний тэргүүлэх мэргэжилтний арчилгаа
Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал сорви арилгах

Хөхний “mammotom”мэс засал

STEP 01
Хөхний мэргэжлийн эмч эхо төхөөрөмжөөр шинжилгээ хийж оношилно.

Мөн мэс заслын дараа хөхний тасагт хөхний эдийн нарийвчилсан шинжилгээ хийж, хиймэл биет орчмын эдийн байдлыг шалгах боломжтой.

Усан цэврүү
(цистом)

Хоргүй хавдар
(уйланхай)

Үрэвсэл
(идээт буглаа)

Хортой ургацаг
(хөхний хорт хавдар)

Хиймэл биет орчмын эд
(мэс заслын дараа)

Хиймэл биетийн гэмтэл
(мэс заслын дараа)
STEP 02
Гоо сайхны мэс заслын мэргэжилтэн, хөхний мэргэжилтэн, мэдээ алдуулалтын мэргэжилтний хамтарсан аюулгүй хөхний мэс засал

Хөхний өвчлөлтэй үед хөхний гоо сайхны мэс засал хийлгэвэл өвчлөл илүү хүндрэх эрсдэлтэй байдаг.

STEP 03

Mammotome мэс засал гэдэг нь эмчлүүлэх шаардлагатай хөхний өвчлөл илэрсэн тохиолдолд хөхний хавдрыг сугалан авч, эдийн шинжилгээ хийдэг мэс заслын арга юм. ЭХО-гоор харж 0.3см-ийн жижиг зүүгээр хөхний ургацаг гэх мэт хөхний хоргүй хавдрыг авах боломжтой.

Mammotome мэс заслыг хөхний мэс засалтай нэгэн дор хийж, цээжинд Y шугам үүсгэх хөхний хэлбэрийг гаргах боломжтой мэс засал юм.
Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний боломжтой мэс засал юм
Full HD дуран аппарат ашиглах усан дусал хөхний мэс засал гэдэг нь

Мэс заслын талаарх мэдээлэл

time
Мэс заслын цаг

1цаг

syringe
Мэдээ алдуулах арга

бүтэн биеийн мэдээ алдуулалт

hospital
Эмнэлэгт хэвтэх

шаардлагагүй

scissors
Оёдол авах хугацаа

5~7 хоногийн дараа

calendar
Эдгэх явц

3~4хоногийн дараа энгийн амьдралдаа орох боломжтой

※ Анхааруулга: Мэс заслын дараа цус алдалт, халдвар, өрөвсөл үүсэх зэрэг хавсарсан өвчин үүсэх магадлалтай бөгөөд тухайн хүнээсээ шалтгаалаад өөрөөр байдаг гэдгийг анхаараарай.

Мэс заслын өмнө ба дараах зураг