• HOME
 • Эрүүний гажиг засах
 • АЙДИ Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал

АЙДИ Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал

АЙДИ Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал

Илүү аюулгүй, илүү найдвартай!
Navigation эрүүний гажиг засах мэс заслын онцлог

“Хэрвээ би эрүүний гажиг
засах мэс засал хийлэх
бол Navigation эрүүний
гажиг засах мэс засал
хийлгэнэ.”

АЙДИ эмнэлэгийн эмч

“Сайн зүйлийг мэдээж сай
н гэж хэлэх хэрэгтэй. Найд
вартай аюулгүй.”

Өвчтөн

Зөвхөн АЙДИ л хийх боломжтой Navigation эрүүний
гажиг засах мэс засал гэдэг нь?

Navigation мэт байрлалыг нарийвчлалтай зааж өгөн,
найдвартай аюулгүй мэс заслын систем

Энгийн эрүүний гажиг
засах мэс засал
Navigation эрүүний гажиг
засах мэс засал
Эмчийн мэдрэмж таамаглалаар хийгддэг ба мэс заслын явцад мэдрэлийн судал гэмтээх магадалалтай Аюулгүй Мэс засалын багаж мэдрэлийн судалруу ойртох төдийд л анхааруулга дугаран мэдрэлийн шугам хөндөх нь 0%
Мэс заслын өмнө урьдчилан дизайн гаргасны дагуу эмчийн туршлагад тулгуурлан хийгддаг байсан ба зөрүү гарах магадлал өндөр Найдвартай Мэс заслын явцад урьдчилсан гаргасан зүсэлт хийх хэсгээр ямар ч зөрүүгүй дэлгэцээр хянагдан хийгдэнэ
Мэс заслын өмнө 2D - ээр ясны хөдөлгөх хэмжээг урьчилан харуулна Үр дүн
хянах
3D моделоор мэс заслын өмнөх болон дараах үр дүнг урьдчилан харуулж сэтгэл ханамж өндөр мэс заслын үр дүн

Анхааруулгын тусламжтайгаар ясны зүсэлтийг аюулгүйгээр

 • Q
  Эрүүний гажиг засах мэс засал яагаад аюултай гэж боддог бэ?
 • A
  Мэс заслын явцад ясны дотуур байрлах мэдрэлийн судал болон шүдний ёзоорын хэсгийг
  шалгах боломжгүй учраас. Харин id Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал хол зүсэлт х
  ийгдэхээр зогсохгүй гүн харан мэс засал хийгдэнэ.

Бодоход мэдээж санагдах боловч өөр хаана ч хийгдээгүй

Мэс заслын өмнөх шинжилгээ болон эмчийн туршлагад тулгуурлвал 100% аюулгүй байх боломжгүй. Харин Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал нь мэс заслын явцад мэдрэлийн судал болон шүдний ёзоорын хэсгийг шалган анхааруулга дугаран аюулгүй мэс засал хийгдэх боломжтой.

1мм-ийн ч зөрүүгүй

 • Q
  Үнэхээр сайн мэс засал хийгдэж байна уу? Яагаад ийм зүйл бий болдог билээ?
 • A
  Ямар ч сайн мэс заслын загвар гаргалаа ч гэсэн таамаг бол таамаг учраас төгс үр дүн гардаггүй учраас. 1мм-ийн зөрүү сэтгэл ханамж/сэтгэл ханамжгүй/үр дүн амжилтай/үр дүн хангалтгүй байх мэс засал, id эмнэлэг нь төгс 1мм-ийн зөрүүгүй мэс заслын үр дүнг чухалчилна.

Мэс заслын үр дүнг энэ хэмжээнд чухалчлан байнгын шинийг эрэлхийлдэг эмнэлэг бол зөвхөн АЙДИ.

Өнөөг хүртэл зүсэлт хийх хэсгийг эмчийн туршлага ур чадварт бүрэн даатгадаг байсан. Тиймээс алдаа зөрүү байхгүй байх боломжгүй. Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал нь мэс заслын явцыг урьдчилан төлөвлөсөний дагуу хийгдэж буйг дэлгэцээр хянан! 1мм-ийн ч зөрүүгүй! мэс засал хийгдэнэ.
Урьдчилан мэдэх боломжтой мэс заслын үр дүн
Эрүүний гажиг засах мэс заслын үр дүнг урьдчилан мэдэх боломжтой бол...
“Мэс заслыг урьдчилан загвар гарган илүү төгс хийх боломжтой бол...”
Үнэхээр чухал зүйл биш гэж үү?

Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал нь таамаглалыг бодит болгоно.

Хувь хүний онцлогт тааруулсан мэс заслын үр дүнг урьдчилан төлөвлөнө.

Өмнө нь мэс заслын үр дүнг 2D ээр урьдчилан эрүүний ясыг зөв байрлалд оруулах хэмжээг тооцоолдог тул тодорхой хэмжээг тооцоолоход мэдээж хэцүү. Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал нь үр дүнг бодитоор зөвлөгөө авах үед үр дүнг мэдэх боломжийг өгнө.

Хувь хүний онцлогт тааруулсан мэс заслын үр дүнг урьдчилан төлөвлөнө.

Өмнө нь мэс заслын үр дүнг 2D ээр урьдчилан эрүүний ясыг зөв байрлалд оруулах хэмжээг тооцоолдог тул тодорхой хэмжээг тооцоолоход мэдээж хэцүү. Navigation эрүүний гажиг засах мэс засал нь үр дүнг бодитоор зөвлөгөө авах үед үр дүнг мэдэх боломжийг өгнө.
Магадлан итгэмжлэгдсэн АЙДИ эмнэлэгийн Эрүүний гажиг засах мэс
заслын талаарх дэлгэрэнгүй

Мэс заслын үр дүнгээр хүлээн
зөвшөөрөгдсөн

Id ЭРҮҮНИЙ ГАЖИГ ЗАСАХ МЭС ЗАСАЛ
МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧ НАР

Аюулгүйн 9S систем

Системчлэгдсэн 9-Safe системээр өвчтөний аюулгүй байдлыг хариуцах
id эрүүний гажиг засах төв

Магадлан итгэмжлэгдсэн АЙДИ эмнэлэг
Өвчтөний аюулгүй байдлыг хамгийн түрүүнд тавина!

АЙДИ эрүүний гажиг засах төвийн 9S аюулгүй систем

 • S1
  Магадлан итгэмжлэгдсэн нэгдсэн шинжилгээ

  Мэс заслын өмнөх шинжилгээг Их сургуулийн эмнэлэгийн түвшинд хийдэг 50 мэргэжилтэн

 • S2
  Мэдээ алдуулалтын төв

  Аюулгүй байдлын төлөө 24 цаг өвчтөнтэй хамт байх мэргэжилтэн

 • S3
  Мэдрэлийн судлын шинжилгээ

  Мэдрэлийн судлалыг гэмтээхгүйн тулд урьдчилан мэдрэлийн судлын байрлалыг тодорхойлох

 • S4
  Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж

  Аюулгүй мэс засал хийгдэх боломжийг бий болгосон сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж

 • S5
  Бактергүйжүүлэх AIR care

  Бактерийн халдварыг 99,9% бууруулах систем

 • S6
  Нян устган ариутгах систем

  Нянгийн халдвар үүсэхээс хамгаалж давхар ариутгах систем

 • S7
  Хяналтын систем

  Өвчтөний байдлыг мэс заслын явцад дэлгэцээр хянах

 • S8
  Түргэн тусламжийн систем

  Түргэн тусламжийн бүх тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон

 • S9
  Navigation эрүүний гажиг засах мэс заслын систем

  Мэс заслын явцад мэдрэлийн судал, зүсэлт хийх хэсгийг шалгах мэс заслын төхөөрөмж

Нүүрний ясны зориулагдсан систем

 • Хавсарсан
  технологи

  Тус тусын мэ сзаслын аргыг
  хуваалцаж хамгийн аюулгүйг
  сонгож тохиромжтой мэс
  заслыг авч хэлэлцэх
 • Мэс заслын
  төлөвлөгөө

  Яс тайрах, зүсэх, үе тааруулах
  зэргийг ахин хэлэлцэж шалгах
 • Гоо зүй

  Өвчтөний хүсэл, сонирхол
  зэрэг хувь хүни йсонирхолд
  нийцсэн хамгийн дээд цэгт
  мэс заслыг гүйцэтгэх

Нүүрний ясны тэргүүлэгч эмч нарын
багтай АЙДИ гоо сайхны эмнэлэг

 • Зах зээлийг тэргүүлэгч
  нүүрний яс төвт эмнэлэг

  2003 оноос эхлэн нүүрний
  ясны тэргүүлэгч эмнэлэг,
  цаг хугацааг түрүүлэн
  ирсэн судалгааны
  ажил болон илтгэл тайлангаар гоо
  сайхны салбарын нүүрний ясны зах
  зээлийг тэргүүлсэн
  АЙДИ гоо сайхны эмнэлэг
 • Нүүрний ясны нэгдсэн
  төвтэй эмнэлэг

  Нүүрний ясны мэргэжлийн
  эмчтэй АЙДИ эмнэлэг нь нүүрний
  ясны төвийг ажиллуулсанаар эрүүний
  ясны эмчилгээг хийж байгаа.
 • Олон төрлийн мэс
  заслын туршлага

  Олон төрлийн мэс заслын
  туршлагаар зөвхөн АЙДИ эмнэлгийн
  туршлага арга барил бий болж
  мэс заслын төлөвлөгөө болон
  мэс заслын дараах үр дүн
  хүртэл сэтгэо ханамжтай
  байх боломжтой .

Мэс заслын талаарх мэдээлэл

time
Мэс заслын цаг

1цаг 30мин

syringe
Мэдээ алдуулах арга

Бүтэн биеийн мэдээ алдуулалт

hospital
Эмнэлэгт хэвтэх

1 өдөр хэвтэж эмчлүүлнэ

scissors
Оёдол авах хугацаа

ойролцоогоор 2 долоо хоногийн дараа

calendar
Эдгэх явц

7 хоногийн дараа энгийн амьдралдаа орох боломжтой.

※ Анхааруулга: Мэс заслын дараа цус алдалт, халдвар, өрөвсөл үүсэх зэрэг хавсарсан өвчин үүсэх магадлалтай бөгөөд тухайн хүнээсээ шалтгаалаад өөрөөр байдаг гэдгийг анхаараарай.

Мэс заслын өмнө ба дараах зураг