• HOME
  • Эрүүний гажиг засах
  • Товгор амны гажиг засах мэс засал

Товгор амны гажиг засах мэс засал

Товгор ам, гажиг засах мэс засал

Хосолмол Товгор ам засах мэс засал
шаардлагатай үед

Товгор ам болон эрүүний гажиг засах мэс засал гэж юу вэ?

Шинжлэх ухааны нэршил нь “эрүүний гажиг засах мэс засал” бөгөөд дээд, доод эрүүнд хамт мэс засал хийдэг. Шаамий, тэгш хэм алдалттай зэрэг эрүүний байрлал эсвэл үйл ажиллагааны хувьд хэвийн бус бол дээд, доод эрүүнд зүсэлт хийж эрүүг зөв байрлалд оруулан, нүүрний гоо үзэмжийг сайжруулдаг мэс засал юм. Товгор амны хамт шаамий эрүү, тэгш хэм алдагдал, богино эрүү зэрэг асуудлууд оршиж байвал эрүүний гажиг засах мэс засал хамгийн тохиромжтой байдаг.

Товгор амны гажиг засах мэс засал
  • Урагш хэт товгор амны хэлбэрийг засах
  • Эрүүний 2 талыг ижил болгож өгөх
  • Эрүүний дээд, доод хэсэгт зүсэлт хийж зөв байрлалд оруулан бэхлэж өгөх
  • Хазах, зажлах үеийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж өгөх
  • Нүүрний хэлбэрийг засаж, гадаад төрхийг сайжруулж өгдөг
Товгор амны гажиг засах мэс засал Богино эрүү
Богино эрүү
Товгор амны гажиг засах мэс засал Урт нүүр
Урт нүүр
Товгор амны гажиг засах мэс засал Шаамий эрүү
Шаамий эрүү

Эрүүг бэхэлдэггүй бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал

Эрүүний бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал

Товгор амны гажиг засах мэс засал Эрүүний бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал

Хурдан эдгэрэх(2 долоо хоногоос энгийн амьдралдаа бүрэн орох боломжтой)

Товгор амны гажиг засах мэс засал амьдралдаа бүрэн орох

Товгор ам, гажиг засах мэс засал бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал ч хийх боломжтой!

Товгор амны гажиг засах мэс засал Мэс заслын өмнө шүдний аппарат зүүх
Мэс заслын өмнө шүдний аппарат зүүх
(1жил 6сар)
Товгор амны гажиг засах мэс засал 1сар
Мэс засал (1сар)
Товгор амны гажиг засах мэс засал Мэс заслын дараа шүдний аппарат зүүх
Мэс заслын дараа шүдний аппарат зүүх
(6сар)
Товгор амны гажиг засах мэс засал аппарат зүүх шаардлагагүй
Мэс заслын өмнө шүдний аппарат зүүх
шаардлагагүй
Товгор амны гажиг засах мэс засал Бэхэлгээтэй гажиг засах мэс засал
Бэхэлгээтэй гажиг засах мэс засал
(1 сар)
Товгор амны гажиг засах мэс засал Мэс заслын дараах шүдний аппарат
Мэс заслын дараах шүдний аппарат
(6 сар)
Хурдан хугацаанд сайжрах
Хүссэн үед нь мэс засал хийнэ, мэс заслын өмнө шүдний аппарат зүүх шаардлагагүй.
Эмчилгээний хугацаа богино
Мэс заслын өмнө шүдний аппарат зүүх хугацаа хасагдсанаарэмчилгээний хугацаа хэмнэнэ.
Шаамий эрүү илүү хүндрэхээс сэргийлэх
Мэс заслын өмнө шүдний аппарат зүүхгүй тул шүдний эгнээ хөдөлгөөнгүй бат бөх байна.

Одоогийн гажиг засах мэс заслын түүх、АЙ ДИ эмнэлэг

Товгор амны гажиг засах мэс засал Гажиг засах мэс заслын
Товгор амны гажиг засах мэс засал төлөвлөх программ
Товгор амны гажиг засах мэс засал ясны мэргэжлийн эмнэлэг

01

Гажиг засах мэс заслын эмнэлэг байгуулагдсан

02

Гажиг болон бэхэлгээгүй гажиг засах мэс заслын судалгаа

03

Урьдчилан төлөвлөх программ(САSS)

04

Дотоодын форум зөвлөгөөнд оролцдог

05

Солонгосыг төлөөлөх нүүрний ясны мэргэжлийн эмнэлэг

Мэс заслын талаарх мэдээлэл

time
Мэс заслын цаг

2 цаг

syringe
Мэдээ алдуулах арга

Бүтэн биеийн мэдээ алдуулалт

hospital
Эмнэлэгт хэвтэх

1хоног

scissors
Оёдол авах хугацаа

2 долоо хоногийн дараа

calendar
Эдгэх явц

2 долоо хоногоос 1 сарын дараа энгийн амьдралдаа эргэн орох боломжтой

※ Анхааруулга: Мэс заслын дараа цус алдалт, халдвар, өрөвсөл үүсэх зэрэг хавсарсан өвчин үүсэх магадлалтай бөгөөд тухайн хүнээсээ шалтгаалаад өөрөөр байдаг гэдгийг анхаараарай.

Мэс заслын өмнө ба дараах зураг