• HOME
  • Real self camera
  • АЙ ДИ Зарлал

АЙ ДИ Зарлал

АЙ ДИ Зарлал

АЙ ДИ эмнэлгийн шинэ мэдээ, мэдээллийг
хурдан шуурхай дамжуулах болно

Бэхэлгээгүй гажиг засах мэс заслийн талаар Ай Ди эмнэлгийн мэргэжлийн И Тэ Сон эмч тайлбар өглөө

Нэр
Бичсэн огноо
2018-01-09 14:11
Үзсэн тоо
236


Гажиг засах мэс заслыг хүн болгон нь бараг мэддэг болсон мэс засал юм. Мөн эрүүний ясны байршил хэлбэр үйл ажиллагаа хэвийн биш тохиолдолд хийдэг.

Шаамий эрүү, товгор ам, тэгш хэм алдагдалтай, урт нүүр гэх мэт асуудлыг шийдвэрлэж өгөн зуултыг зөв хэвийн байдалд оруулж өгдөг.Гажиг засах мэс заслын дараа эрүү зөв байрлалд орсноор эрүүний үйл ажиллагаа сайжирч мөн хөөрхөн болно.

Тэглээ гээд ямар ч бодолгүй гажиг засах мэс засал шууд хийлгэх нь зөв биш юм. Буруу зуултыг засдаг эмчилгээг энгийн гоо сайхны эмчилгээ хийлгэх гэж байгаа юм шиг бодож болохгүй. Гажиг засах мэс засал нь шаамий эрүү юм уу хэм алдагдалтай, товгор ам гэх мэт зүйлсийг засах “ эрүүний засах мэс засал”-ын аргын нэг нь юм.

Гажиг засах мэс засал нь мэс заслын чадвараасаа шалтгаалж үр дүн нь өөр өөр байж болох ба сөрөг нөлөө үзүүлж ч болох юм.. Мөн мэс заслын дараа хийлгэсэн хүмүүсийг судлах нь чухал юм.

Ай Ди эмнэлгийн И Тэ Сон эмч “ Гажиг засах мэс засал нь мэдээ алдуулж хийдэг мэс засал учраас мэс заслын өмнө зүрхний бичлэг, цусны шинжилгээ, даралт үзэх шинжилгээ гэх мэт шаардлагатай. Энэ шинжилгээний үр дүнгээс шалтгаалж мэс заслын эмч болон нойрсуулах эмч мэс заслын төлөвлөгөөг төвлөдөг” гэвэл “мэс заслын үеэр нойрсуулах эмч мэс заслын бүх үйл явцыг хянах ёстой” гэдгийг тайлбарлалаа.

Мэс заслын үйл явцад нойрсуулах эмч байдаг эсэхийг шалгаж үзэх хэрэгтэй: Мөн мэс заслын дараа нэгдсэн системээр хийгддэг эмчилгээ болон арьс арчилгаа гэх мэт зүйлс байдаг гэдгийг шалгах хэрэгтэй.

Гажиг засах мэс засал цаг хугацаа өнгөрөх тусам чадвар талаасаа хурдацтай огцом өсөж байгаа. Ерөнхийдөө бэхэлгээгүй гажиг засах мэс заслыг хэлж болох юм. Бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал нь эрүүг бэхлэхгүйгээр эрүү байршлыг засах мэс засал. Энэ нь төмөр юм уу бэнтээр дээд доод эрүүг уядаг үндсэн гажиг засах мэс заслаас арай өөр юм.

Бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал нь эрүүг бэхлэхгүй байсан ч мэс заслын дараа хоол идэх боломжтой. Мөн мэс заслын дараа харилцсан ярих боломжтой.

Ай Ди эмнэлгийн И Тэ Сон эмч “ зарим газар гажиг засах мэс заслыг заавал эрүү бэхэлгээ хийх ёстой гэж зөвлөдөг бол энэ нь эрүүг зөв тохируулж засаж чадахгүй учраас”/юм.  Харин “ Бэхэлгээгүй гажиг засах мэс засал нүдэнд мэдэгдэм хурдан эдгэрдэг учраас завгүй байгаа ажилчидад илүү үр дүнтэй байж болно” гэж дамжууллаа.