• HOME
  • Real self camera
  • АЙ ДИ Зарлал

АЙ ДИ Зарлал

АЙ ДИ Зарлал

АЙ ДИ эмнэлгийн шинэ мэдээ, мэдээллийг
хурдан шуурхай дамжуулах болно

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын төрлүүд та заавал үзээрэй

Нэр
Бичсэн огноо
2020-03-23 23:36
Үзсэн тоо
689
Нүүрний хэлбэр засах мэс засал болох шанаа багасгах·дөрвөлжин эрүүний мэс засал нь  аль хэсэг нь илүү хөгжсөн байна гэдгээсээ хамаараад мэс заслын арга нь өөр өөр байдаг.Нүүрний хэлбэр засах мэс засал нь нүүрний гадна хэлбэр засдаг мэс засал юм.  ерөнхийдөө урд хацар, дөрвөлжин эрүү, шанаа багасгах, урд эрүү зэрэг олон төрөл байдаг ба аль хэсэгт мэс засал хийхээсээ хамаараад мэс заслын арга өөр өөр байдаг. мөн үйлчлүүлэгчийн онцлогч бас мэс заслын аргад нөлөөлдөг.

Өөртөө ямар мэс заслын аргаар мэс засал хийх, ямар төрлын мэс засал хийх зэрэгээ наана нь судласны дараа гоо сайхний эмнэлгээс зөвлөгөө авах юм бол илүү сайн байдаг.

◇ Хажуу шанаа &шанаа багасгах

Хажуу шанаа нь хэлбэрээсээ хамаараад ширүүн юм уу хавтгай харагддаг. Хажуу шанаа багасгах мэс засал нь урдаас харахад өргөн харагддаг нүүрийг дотогш оруулж  багасгадаг өргө бөгөөд зүсэлт хийсэн хэсэгт бэхэлж өгдөг.

◇ Дөрвөлжин эрүү &дөрвөлжин эрүүний бэхэлгээ

Чихний доод дөрвөлжин эрүүг  багасгах мэс засал юм. Энэ мэс засал нь дөрвөлжин харагддаг нүүрэнд хийхэд хамгийн тохиромжтой мэс засал бөгөөд бэхэлгээ хийх шаардлагагүй тайралт хийн нүүрний хэлбэр засах боломжой мэс засал юм.

◇ Өөх соруулах

Нүүрний 2 тал өөр байх нь яснаасаа байх тохиолд байдаг ч нүүрний өөхний хэмжээ байрлалаас бас шалтгаалдаг. Тиймээс хацар унжилтын гол шалтгаан болох илүүдэл өөхийг соруулж авах нь нүүрний хэлбэр засах бас нэг төрөл болдог байна.

◇ Урд эрүү

Шаамий биш, бас шанаа өргөн биш боловч нүүр өргөн харагддаг тохиолдолд энэ мэс засал хийлгэх нь оновчтой байдаг. Энэ нь урд эрүүг багасгах юм уу уртасгах нарийсгах зорилгоор голцуу ашигладаг арга юм.

◇ Дөрвөлжин эрүү шанаа

Нүүр нийтдээ буюу дөрвөлжин эрүү, шанаа, хацрын өөх хамт хийх шаардлагатай тохиолдолд хийдэг мэс засал юм.

◇ Нүүрний хэлбэр заах мэс засал хийлгэхэд анхаарах зүйлс

Хүний нүүрэнд төв мэдрэлийн судас байдаг ба энэ судас гэмтээхгүйгээр мэс засал хийх нь юу юунаас илүү чухал байдаг. тиймээс туршлагатай эмчээр тоног төхөөрөмж сайтай том эмнэлэгт хийлгэх нь маш чухал байдаг. Бүтэн биены норкозтой мэс засал тул мэдээ алдуулалтын байнгын эмчтэй эмнэлэг сонгох нь бас чухал байдаг.