• HOME
  • Нүүрний хэлбэр засах
  • Id 3-ласан нүүрний хэлбэр засах мэс засал

Id 3-ласан нүүрний хэлбэр засах мэс засал

Id эмнэлгийн бодит жишээ

Хөөрхөн болдог нүүрний хэлбэр

Id Solution!

  • #1өргөн шанаа
  • #2дөрвөлжин эрүү
  • #3урд эрүү

Хөөрхөн болох хариугаа АЙДИгаас

"Id д хийлгэж байж хөөрхөн болдог болохоор"

Point 1

өргөн шанаа багасгах

Нүүрийг нарийсгаж Зөв харьцаатай нүүрний хэлбэр

Товгор шанаа дотогш оруулж урд шанааны хэлбэр хадгалж Овон товон биш зөв төрх

Аман доторх зүсэлт болон арьс яс үл ялиг салгаж Сорвинд санаа NO

АЙДИ эмнэлэг анх нээсэн титан бэхэлгээгээр Бат бөх бэхэлнэ

Хацар хэсэг дэх илүүдэл өөх багасгаж Хацар унжилт NO

Point 2

Дөрвөлжин эрүү багасгах

Дөрвөлжин өргөн нүүрнээс Засаж будах хэрэггүй нүүрний хэлбэр

Эрүүний хамгийн өргөн хэсгийг дугуйруулан тайралт хийж Зассан хажуу лаин

Эрүүний ясны зузааныг багасгаж Илүү нарийн зөв хэлбэр

Хөгжсөн булчинг багасгаж илүү сайн үр дүнг бий болгож Урт хугацааны сайн үр дүн

Хацар хэсгийн илүү өөхийг авч Бүүр илүү сайн үр дүнг бий болгоно

Point 3

Урд эрүү багасгах

Дөрвөлжин өргөн урд эрүү Өөрийн мэт V хэлбэрийн эрүү

Урд эрүүний төгсгөл хүртэл Өөрийн мэт V хэлбэрийн эрүү

Угаасаа л хөөрхөн төрсөн мэт Нүүрний зөв харьцаа

Бат бэхэлж, өөгүй тайралт хийж

Аль өнцгөөс харсан ч
#зөвнүүрнийтөрх

Өргөн шанаанаас урд эрүү хүртэл зөв хэлбэртэй болгох

#АЙДИ #3ласан нүүрний хэлбэр засах мэс засал

Нүүрний хэлбэр засах мэс засал нь
Хүлээн зөвшөөрөгдсөн АЙДИ гаас

2022 онд Солонгосын БРЭНД сэтгэл ханамжын үзүүлэлтээр 1т

Id ноухау мэс заслын онцгой зөвшөөрөл

4 дэх жилдээ ясны мэс
засал хамгийн их хийсэн
Солонгосын Судалгааны
төвийн итгэмжлэл

Солонгосын эрүүл
мэндийн яамны
магадлан итгэмжлэгдсэн
байгууллага

Id ЭМНЭЛГИЙН СУДАЛГАА
BIG DATA

2004 оноос

АЙДИ нүүрний ясны
төвийн эмч нар

Айди эмнэлэг нь хувь хүнд тохирсон “хөөрхөн болох хэлбэр”
цаг үргэлж судлаж байдаг.
Айди эмнэлгийн эмч нар нь үйлчлүүлэгч
төвтэй эмчилгээ болон аз жаргал бэлэглэхийн тулд хичээн ажиллаж байна.

Дундажаар 10 жилийн тушлагатай,
ойролцоогоор 3,000н мэс засал хийсэн эмч нар

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын түүхэнд
2004 оноос хойш

Нүүрний хэлбэр засах мэс
заслын түүхэнд 2004 оноос хойш
Гоо сайхны эмнэлэг дунд хамгийн том эмнэлэг
Хийсэн мэс засал бичсэн
судалгааны ажил биднийг батална.

Зөвхөн ясны мэс засал
26,884

Ясны мэс засал 26,884 Ийм үзүүлэлтээр бид үргэлж зөв
оношлож сайн баталгаатай мэс заслаар сэтгэл
ханамжтай үр дүнг бий болгож байна

CCTV бичлэг
Мэс засал
өөр эмч NO

Зөвлөгөөнөөс эхлээд мэс засал
хүртэл нэг эмч хариуцан ажиллана.
CCTV бичлэг хийж байгаа мэс заслын өрөөнд
Эмч өөрөө мэс заслаа хийж байгааг харах боломжтой.