• HOME
 • Нүүрний хэлбэр засах
 • Нүүрний хэлбэр засах давтан мэс засал

Нүүрний хэлбэр засах давтан мэс засал

id эмнэлгийн бодит жишээ

Дөрвөлжин эрүүний
давтан мэс засал

Цагаа үрээд, мөнгөө үрээд мэс засал
хийлгэсэн боловч үр дүнгүй байна уу?

 • 01

  Одоо болтол урдаасаа өргөн харагдаад байна уу?

 • 02

  Эрүүний үзүүр хэт урт шовх хиймэл
  харагдаад байна уу?

 • 03

  Овон товон дээр нь хэм алдалттай байна уу?

Шанаа багасгах
давтан мэс засал

Мэс засал хийсэн ч гэсэн үр дүнгүй
хэвээрээ байгаа шалтгаан юу вэ?

 • 01

  Мини аргаар хийгээд нэг их өөрчлөлт ороогүй

 • 02

  Мэс засал хийхдээ яг зөв хэсгээ багасгаж чадаагүй

 • 03

  Бэхэлгээ муу хийгдсэнээс хэлбэр нь өөрчлөгдсөн

Үр дүнгүй дөрвөлжин эрүү багасгах мэс засал
Цаашдаа энэ хэвээрээ амьдрах уу?

Id эмнэлэгт тухайн тохиолдол тохирсон давтан мэс заслын аргаар
зөв төрхийг бий болгоно

❝ MVP ❞
Энгийн эрүүний мэс засал VS MVP дөрвөлжин эрүүний мэс засал

Id нь эрүү хэсгийг өргөн харагдуулдаг
хэсэгт MVP (Maximal Volume Point)
зүсэлт хийж багасгаж давтан мэс заслын үед хэт их
тайралт хийхгүйгээр хаанаас ч харсан зөв хэлбэрийг бий болгоно.

Шанаа багасгах мэс засал амжилтгүй
болсон бол Цаашдаа энэ хэвээрээ амьдрах уу?

Id гийн ур чадвараар зүсэлт хийх хэсэг хүртэл өөр болохоор
байж болох хамгийн жижиг нүүрийг бий болгох боломжтой.

“High-L зүсэлтээр шанааны хамгийн товгор хэсгийг MMP”
аар Багасгаж өгдөг болохоор давтан мэс заслаар
ч маш сайн багасгах боломжтой
Урдаас хажуу талаас 45 хэмээс аль өнцөгөөс
харсан ч үр дүнг харах боломжтой

Яагаад? Дөрвөлжин эрүүний давтан
мэс засал ч гэсэн АЙДИ эмнэлэгт вэ гэвэл

id эмнэлэг нь эрүүний хэлбрийн байдал болоод
мэдрэлийн шугамаас хамаараад 5н төрлийн мэс заслын аргыг
Бөөрөнхий эрүү, урт шовх эрүү зэрэгт ашиглан сайн үр дүнг бий болгоно.

Алдаагүй давтан мэс засал
найдвартай үр дүн

Зөвхөн Id гийн ур чадвараар хийх
боломжтой давтан мэс заслын төрлийг CT зурагнаас хараарай


Алдаатай дөрвөлжин эрүүний мэс
заслын дараа
Урдаасаа үр дүнгүй эрүү хэсэг овон товон


V- хэлбэрийн эрүү дөрвөлжин эрүүний давтан мэс заслаар бөөрөнхий эрд эрүүг V- хэлбэртэй болгож хэлбэрийн засаж өгнө.


Доод
Урд эрүүний урт хэвээрээ ч Урдаас харахад өргөн харагддаг


урд эрүүний 5н төрлийн аргаас урт эрүүг богиносгож эрүүний үзүүрийг V- хэлбэртэй болгож хэлбэрийн засаж өгнө.


Урт нүүрнээс өнцөгтэй хэсгийг нь
Зүсэлт хийж нүүр илүү урт шаамий харагддаг


Урт харагддаг урд эрүүг багасгаж урт харагддаг байдлыг засан V- хэлбэртэй болгож хэлбэрийн
засаж өгнө.

Яагаад шанаа багасгах
давтан мэс заслын АЙДИ д хийлгэх ёстой вэ?

Бэхэлгээ хүртэл төгс аюулгүй
шанаа багасгах мэс засал

id가 개발하여
학회에 발표하고
널리 보급한
티타늄 고정핀

Яс салахаас санаа
зоволтгүй бат бэхэлгээ

Булчинг унжихаар
урьдчилан сэргийлнэ

Шанаа нь булчинтай холбоотой байдаг чухал ясны нэг юм
Шанааны мэс заслын дараа тайралт хийсэн хэсэг салах, хацар унжих
зэрэг өөрчлөлт гарах магадлалтай байдаг ч АЙДИ эмнэлэг нь титан
бэхэлгээгээр бат бөх бэхэлдэг болохоор санаа зовох хэрэггүй ээ
Бас хайлдаг бэхэлгээ ашигладаг урд шанаа унжихаар хамгаалсан
таталт хийх боломжтой.

Алдаж болохгүй давтан мэс
засал Сэтгэлд нийцсэн үр дүн

Зөвхөн ID гийн ур чадвараар засаж чадсан үр
дүнг CT ээс хараарай

GOOD AFTER

Давтан мэс засал болохоор сүүлийн мэс засал
байхаар хийгдэх шаардлагатай болно.

Нүүрний хэлбэр засах мэс заслын түүхэнд
2004 оноос хойш

Нүүрний хэлбэр засах мэс
заслын түүхэнд 2004 оноос хойш
Гоо сайхны эмнэлэг дунд хамгийн том эмнэлэг
Хийсэн мэс засал бичсэн
судалгааны ажил биднийг батална.

Зөвхөн ясны мэс засал
26,884

Ясны мэс засал 26,884 Ийм үзүүлэлтээр бид үргэлж зөв
оношлож сайн баталгаатай мэс заслаар сэтгэл
ханамжтай үр дүнг бий болгож байна

CCTV бичлэг
Мэс засал
өөр эмч NO

Зөвлөгөөнөөс эхлээд мэс засал
хүртэл нэг эмч хариуцан ажиллана.
CCTV бичлэг хийж байгаа мэс заслын өрөөнд
Эмч өөрөө мэс заслаа хийж байгааг харах боломжтой.