• HOME
 • Нүд
 • Id нүдний сэтлэгээ

Id нүдний сэтлэгээ

Хэт хиймэл сэтлэгээ сэтлэгээний сорвиноос
айлтгүй Нүүрэндээ яг тохирсон өөрийн мэт гоё нүд

Id нүдний сэтлэгээ

Миний хүсэж байсан
нүдний сэтлэгээ

Id нүдний сэтлэгээ нь нүүрэнд тохирсон төлөвлөгөөний дагуу
Хэт их сэтлэхээс урьдчилан сэргийлж сорви аль болох бага байхаар
Цаг хугацаа явсан ч үр дүнгээ барих зорилготой

id Урагш сэтлэгээ

Урагшаа сэтлэгээ хийлгэхийг хүсэж байгаа ч хэт их сэтлэгдэх юм уу улаан сорвитой үлдэх вий гэж эргэлзэж байгаа бол

Хариулт нь id Урагш сэтлэгээ
Сорви багасгаж, миний нүүрэнд тохирсон сэтлэгээ

Урагшаа сэтлэгээ
ямар хүн хийвэл үр дүнтэй вэ?

 • 01. Давхраа хийлгэсэн ч нүд нь
  жижиг хэвээр байгаа хүн
 • 02. Нүд нь богино хүн
 • 03. Нүд болон нүдний хоорондох зай хол хүн

Урагшаа сэтлэгээний
мэс заслын арга

 • Мэс заслын өмнө
  Мэс заслын өмнө нүдниймэс заслын эмчтэйгээ хангалттай зөвлөлдөөд өөрт тохирсон мэс заслын төлөвлөгөө гаргах
 • Загвар
  Мэс заслын төлөвлөгөөний дагуу загвараа гаргах
 • Арагшаа сэтлэх
  мэс засал
  Нүдний урд хэсгийг халхалж байгаа угийг сэтлэж, шаардлагаггүй арьс аван оёдол тавьна
 • Мэс заслын дараа
  Нүд томорч хэлбэр нь засарна

Id дээш сэтлэгээ

Дээшээ сэтлэхийг хүсэж байгаа ч улайх сорвижих 2 нүд ойртох зэргээс санаа зовоод эргэлзэж байгаа бол ?

Хариу нь , АЙДИ дээд сэтлэгээ
Сорви нь хамгийн бага байхаар
45 хэмээр сэтлэж ...

Урагшаа болон дээш хамт хийх тохиолдолд нүд уртсаж Нүдний урд хэсгийг халхалж байгаа угийг сэтлэж угийн том мэт харагдах үр дүнтэй

Дээш сэтлэгээ
ямар хүн хийвэл үр дүнтэй вэ?

 • 01. нүдний урд хэсэг давхраагаа дарсан тохиолдолд
 • 02. нүдний урд хэсэг давчуу огцом
  дарсан арьстай тохиолдолд
 • 03. нүд богино байх тохиолдолд

Дээш сэтлэгээний
мэс заслын арга

 • Мэс заслын өмнө
  Мэс заслын өмнө нүдний мэс заслын эмчтэйгээ хангалттай зөвлөлдөөд өөрт тохирсон мэс заслын төлөвлөгөө гаргах
 • Загвар
  Мэс заслын төлөвлөгөөний дагуу загвараа гаргах
 • Дээш сэтлэх мэс засал
  45 хэм дээш сэтлэж давхрааг тогтоож оёдол тавьна
 • Мэс заслын дараа
  Нүд томорч хэлбэр нь засарна

Id хоошоо сэтлэгээ

Хойшоо сэтлэгээ хийлгэхийг хүсэж байгаа ч хэт их сэтлэгдэх юм уу улаан сорвитой үлдэх вий гж эргэлзэж байгаа бол

Хариулт нь id хоошоо сэтлэгээ
Сорви нь хамгийн бага байхаар нүдний гавлын
яс тултал сэтлэж өгөх болохоор

Id хойшоо сэтлэгээ нь нүүрний харьцаанд тохируулан төлөвлөгөө гаргаж түүний дагуу Сэтлэж Сорви хамгийн бага байхаар Цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн үр дүнгээ хадгалах нүдийг бий болгоно

Доошоо сэтлэгээ
ямар хүн хийвэл үр дүнтэй вэ?

 • 01. Давхраа хийлгэсэн ч нүд нь жижиг хэвээр байгаа тохиолдолд
 • 02. Нүд нь богино тохиолдолд
 • 03. Нүдний төгсгөл хэсэг дээшээ жартгар ширүүн төрхтэй харагддаг тохиолдолд

Хойшоо сэтлэгээний
мэс заслын арга

 • Мэс заслын өмнө
  Мэс заслын өмнө нүдниймэс заслын эмчтэйгээ хангалттай зөвлөлдөөд өөрт тохирсон мэс заслын төлөвлөгөө гаргах
 • Загвар
  Мэс заслын төлөвлөгөөний дагуу загвараа гаргах
 • дээш сэтлэх мэс засал
  Нүдний доторх салст бүрхэвчинд зүсэлт хийж хүссэн нүдний хэлбэр тохируулан татаж тогтооно.
 • Мэс заслын дараа
  Нүд томорч хэлбэр нь засарна

Id доошоо сэтлэгээ

Доошоо сэтлэгээ хийлгэхийг хүсэж байгаа ч хэт их сэтлэгдэх юм уу улаан сорвитой үлдэх вий гэж эргэлзэж байгаа бол

Хариулт нь id доошоо сэтлэгээ
Нүдний төгсгөл хэсгийн хэм өөрчилж өгдөг
болохоор ширүүн харцнаас зөөлөн харцтай болно

хойшоо сэтлэгээ болон доошоо сэтлэгээ хамт хийх тохиолдолд нүдний төгсгөл хэсхэг нүүрний харьцаанд тохируулан төлөвлөгөө гаргаж түүний дагуу Сэтлэж Сорви хамгийн бага байхаар Цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн үр
дүнгээ хадгалах нүдийг бий болгоно

Доошоо сэтлэгээ
ямар хүн хийвэл үр дүнтэй вэ?

 • 01. Давхраа хийлгэсэн ч нүд нь жижиг хэвээр байгаа тохиолдолд
 • 02. Нүд нь дээш доош богино тохиолдолд
 • 03. Нүдний төгсгөл хэсэг дээшээ жартгар ширүүн төрхтэй харагддаг тохиолдолд

Доошоо сэтлэгээний
мэс заслын арга

 • Мэс заслын өмнө
  Мэс заслын өмнө нүдниймэс заслын эмчтэйгээ хангалттай зөвлөлдөөд өөрт тохирсон мэс заслын төлөвлөгөө гаргах
 • Загвар
  Мэс заслын төлөвлөгөөний дагуу загвараа гаргах
 • дээш сэтлэх мэс засал
  Нүдний доторх салст бүрхэвчинд зүсэлт хийж хүссэн нүдний хэлбэр тохируулан татаж тогтооно.
 • Мэс заслын дараа
  Нүд томорч хэлбэр нь засарна

Сэтлэгээний ялгаа, сайхан болсон нүд