로고

Солонгос улсад амьдарч буй зөвхөн танд зориулсан Super Event
БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ

* Нэр
* Төрсөн он сар өдөр
* Мэссэнжер хаяг
* Урдаас дарсан зураг
* Хажуу талаас дарсан зураг
* Утасны дугаар
* Солонгост байгаа хаяг
* Сонирхож байгаа мэс засал
※ Зөвшөөрөхгүй. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд зарим мэдээлэл хязгаарлагдмал байх магадлалтай.
Хувийн мэдээлэл цуглуулах болон ашиглахыг зөвшөөрч буй эсэх?

Хувийн мэдээлэл цуглуулах болон ашиглах талаар

АЙДИ эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг дараах байдлаар ашиглана.

  • ① Цуглуулах хувийн мэдээлэл : Нэр. Утасны дугаар. Мэссэнжер id
  • ② Цуглуулах болон ашиглах зорилго : АЙДИ эмнэлэгт хийгдсэн үйлчилгээ эмчилгээ хагалгааны талаархи мэдээлэл
  • ③ Хадгалах болон ашиглах хугацаа : Эмчилгээ үйлчилгээ дуусах хугацаа хүртэл