Хамар
 • ХАМАР
  (НУРУУ+ ҮЗҮҮР ӨРГӨХ)

  1,490,000 ВОН

 • МӨГӨӨРС БАГА АШИГЛАХ

  ХИЙМЭЛ БИЕТГҮЙ ХАМАР

  1,290,000 ВОН

 • ХАМРЫН ӨРГӨН ТОМ НҮХ БАГАСГАХ

  ХАМРЫН НҮХ БАГАСГАХ

  590,000 ВОН

 • ХАМРЫН ДАВТАН МЭС ЗАСАЛ

  ХАМРЫН ДАВТАН

  2,390,000 ВОН

НҮД
 • ТОД&НАТУРАЛ ДАВХРАА

  id SEMIOUT ДАВХРАА

  390,000 ВОН

 • унжилтгүй зовхи Унтаа зовхинд хийгдэх

  ЗҮСЭЛТГҮЙ БУЛЧИН ЧАНГАЛАХ

  690,000 ВОН

 • ДЭЭД ЗОВХИ АРЫН ХЭСГИЙН ИХ УНЖИЛТ ШИЙДЭХ

  ХӨМСӨГ СОЙХ

  790,000 ВОН

 • НАРИЙН СУДАЛГААМЭДЭГДЭХҮЙЦ ҮР ДҮН

  ДАВТАН ДАВХРАА

  1,200,000 ВОН

ХӨХ
 • ДЭЭД ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ХИЙМЭЛ БИЕТ

  МЕНТОР ХИЙМЭЛ БИЕТ

  3,900,000 ВОН

нүүр хэлбэр засал
 • ШАНАА 1 ТЭНХЛЭГТ БАГАСГАХ

  1500,000 ВОН

 • 2 ТЭНХЛЭГТ ХЭЛБЭР ЗАСАЛ
  (ШАНАА+ДӨРВӨЛЖИН ЭРҮҮ)

  2,890,000 ВОН

залуужуулах
 • ИЛҮҮ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ

  МИНИ ДАВХАР ЭРҮҮ ТАТАХ

  790,000 ВОН

 • дээд зовхи унжилт шийдэх

  МИНИ ШАНАА УНЖИЛТ ТАТАХ

  790,000 ВОН

 • хацрын унжилтаас сэргийлэх

  МИНИ ХАЦАР УНЖИЛТ ТАТАХ

  1,800,000 ВОН

 • СОРВИ ХАРАГДАХГҮЙ АРЬС ТАТАЛТ

  МИНИ СМАСС ТАТАХ

  2,500,000 ВОН

 • ХАЦАР ЗАВЖ УНЖИЛТ

  ШИНЭ! БҮТЭН ТАЛАЛТ

  3,500,000 ВОН

* Нэр
* Мэссэнжер хаяг
* Төрөл

* Бүх мэс засал , мэс ажилбар сэлка зургаа өгөх болзолтой
* Бүх мэс засал , мэс ажилбар VAT ороогүй үнэ

* Утасны дугаар
※ Зөвшөөрөхгүй. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд зарим мэдээлэл хязгаарлагдмал байх магадлалтай.
Хувийн мэдээлэл цуглуулах болон ашиглахыг зөвшөөрч буй эсэх?

Хувийн мэдээлэл цуглуулах болон ашиглах талаар

АЙДИ эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг дараах байдлаар ашиглана.

 • ① Цуглуулах хувийн мэдээлэл : Нэр. Утасны дугаар. Мэссэнжер id
 • ② Цуглуулах болон ашиглах зорилго : АЙДИ эмнэлэгт хийгдсэн үйлчилгээ эмчилгээ хагалгааны талаархи мэдээлэл
 • ③ Хадгалах болон ашиглах хугацаа : Эмчилгээ үйлчилгээ дуусах хугацаа хүртэл

урамшуулалын талаар асуух

TOP