Хамар
 • 1:1 зөв харьцаа/ хамрын нуруу

  ХИЙМЭЛ биетээр өндөрлөх Үзүүр өргөхгүй

  690,000ВОН

 • ХАМРЫН САРТГАР БАГАСГАХ

  хамрын нүх багасгах Мэс засал

  590,000ВОН

 • Хамрын давтан Мэс засал

  Хэсгийн зураг ашиглах нөхцөлтэй

  2сая390вон

НҮД
 • Унжилтгүй нимгэн Зовхинд тохирох

  Зүсэлтгүй давхраа

  390,000ВОН

 • НҮДээ урт том болгох Хүсэлтэй бол ДАВХРАА

  Сэтэлгээ 1хэсэг сонголт Ард/урд/доош

  300,000ВОН

 • БУЛЧИН чангалах ажилбаргүй Мэс засал

  ЭНГИЙН зүсэлттэй давхраа

  770,000ВОН

 • ДАВХРААны алдааг засах давхрааны шугам засал

  ЭНГИЙН зүсэлтгүй давхраа Давтан мэс засал

  890,000ВОН

 • ДЭЭД ЗОВХИны Ар хэсэг унжилт ихтэй нүд

  ХӨМСГӨӨР сойх мэс засал

  790,000ВОН

 • ДООД ЗОВХИ бүлцгэр өөх тэгшлэх

  зүсэлтгүй мэс засал Унжилт шийдэх боломжгүй

  700,000ВОН

ХӨХ
 • МОТИВА хамгийн чанартайг Хамгийн сайнд АЙДИ

  ХИЙМЭЛ БИЕТ Хөх томруулах

  ҮНЭ асуух

 • 3ЖИЛ ДАРААЛЛАН No1 хэрэглэгч АЙДИ

  МЭНТОР ЭКСТРА ХИЙМЭЛ БИЕТ

  49% хямдрал

НҮҮР ХЭЛБЭР
 • 1 тэнхлэгээр шанаа яс Багасгах мэс засал

  [хэсгийн зураг ашиглах]
  ХАЦАР БАГАСГАХ МЭС ЗАСАЛ

  1сая500вон

 • V хэлбэрийн эрүүний Үзүүр гаргах мэс засал/хусалт/

  [хэсгийн зураг ашиглах]
  ЭРҮҮНИЙ ҮЗҮҮР ЗАСАХ МЭС ЗАСАЛ

  2сая500вон

 • 1 тэнхлэг шанаа+дөрвөлжин эрүү хусах+эрүү үзүүр хусах
  3тэнхлэгт мэс засал

  [хэсгийн зураг ашиглах]
  ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ МЭС ЗАСАЛ МЭС ЗАСАЛ

  4сая500вон

 • ШААМИЙ эрүү Засах мэс засал

  ДООД ЭРҮҮ гажиг ЗАСАЛ

  7сая650вон

АРЬС ТАТАХ
 • ЭРҮҮ хэсэг унжилт шийдэх Мини зүсэлттэй арга

  утас суулгалт нэмэгдэх магадалтай
  ЧИХНИЙ АРД ЗҮСЭЛТ

  790,000ВОН

 • БАГА ЗҮСЭЛТ ээр илүү залуужих боломж

  СМАС булчин таталт

  2сая500вон

* Нэр
* Мэссэнжер хаяг
* Төрөл

* Бүх мэс засал , мэс ажилбар сэлка зургаа өгөх болзолтой
* Бүх мэс засал , мэс ажилбар VAT ороогүй үнэ

* Утасны дугаар
※ Зөвшөөрөхгүй. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд зарим мэдээлэл хязгаарлагдмал байх магадлалтай.
Хувийн мэдээлэл цуглуулах болон ашиглахыг зөвшөөрч буй эсэх?

Хувийн мэдээлэл цуглуулах болон ашиглах талаар

АЙДИ эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг дараах байдлаар ашиглана.

 • ① Цуглуулах хувийн мэдээлэл : Нэр. Утасны дугаар. Мэссэнжер id
 • ② Цуглуулах болон ашиглах зорилго : АЙДИ эмнэлэгт хийгдсэн үйлчилгээ эмчилгээ хагалгааны талаархи мэдээлэл
 • ③ Хадгалах болон ашиглах хугацаа : Эмчилгээ үйлчилгээ дуусах хугацаа хүртэл

урамшуулалын талаар асуух

TOP